Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Vård- och äldrenämnden, sammanträde 2019-09-17 18.00

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt trygghetslarm och bostadsanpassningarsbidrag. Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde. I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre.

Tid: 2019-09-17 18.00
Plats: Ramnåsgatan 1, Sessionssal

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden-2019-09-17 ärendelista och handlingar.pdf 2.7 MB 2019-09-12 13.56
Vård- och äldrenämnden 2019-09-17 protokoll.pdf 296.2 kB 2019-09-20 08.24
Kalenderblad

Senast ändrad: 2019-09-18 15.00

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-01-10] Vård- och äldrenämnden , sammanträde 2019-09-17 18.00

g q n C