Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Vård- och äldrenämnden, sammanträde 2019-10-29 18.00

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt trygghetslarm och bostadsanpassningarsbidrag. Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde. I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre.

Tid: 2019-10-29 18.00
Plats: Ramnåsgatan 1, Sessionssal

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden-2019-10-29 ärendelista och handlingar.pdf 3.1 MB 2019-10-23 08.38
Vård- och äldrenämden 2019-10-29 protokoll.pdf 285.2 kB 2019-10-31 15.26
Bilaga 1 § 174 Ändringsyrkande Sverigedemokraterna.pdf 208.3 kB 2019-10-31 15.40
Bilaga 2 § 178 Initiativärende: Utred mopedbilar i hemtjänsten.pdf 154.4 kB 2019-10-31 15.40
Kalenderblad

Senast ändrad: 2019-10-31 15.26

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-01-10] Vård- och äldrenämnden , sammanträde 2019-10-29 18.00

g q n C