Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Vård- och äldrenämnden, sammanträde 2019-12-10 18.00

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt trygghetslarm och bostadsanpassningarsbidrag. Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde. I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre.

Tid: 2019-12-10 18.00
Plats: Ramnåsgatan 1, Sessionssal

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2019-12-10 handlingar och ärendelista.pdf 1.9 MB 2019-12-04 09.40
Kalenderblad

Senast ändrad: 2019-12-04 08.51

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-01-10] Vård- och äldrenämnden , sammanträde 2019-12-10 18.00

g q n C