Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Vård- och äldrenämnden, sammanträde 2020-10-27 18.00

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt trygghetslarm och bostadsanpassningarsbidrag. Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde. I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre.

Tid: 2020-10-27 18.00
Plats: Ramnåsgatan 1, Sessionssal

OBS! För att minska risken för smittspridning av coronaviruset är sammanträdet inte är öppet för allmänheten.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2020-10-27 ärendelista och handlingar.pdf 3.8 MB 2020-10-22 08.49

Föredragningslista

 • Upprop och val av justerande person
 • Förvaltningschefen informerar
 • Fastställande av föredragningslista
 • Månadsuppföljning september 2020
 • Förändring av nuvarande distribution av kyld mat
 • Yttrande över motion: Skärp språkkraven i äldreomsorg
 • Förlängning av IOP med Guldkantens ideella förening
 • Förlängt beslut om stängning av mötesplatser och restauranger med anledning av Coronaviruset
 • Initiativärende: Utreda det demografiska behovet av vård- och äldreboende i service och småorterna
 • Initiativärende: Smutstvätt är ingen skitsak
 • Initiativärende: Låt inte delar av Skogslid stå oanvänt!
 • Anmälningsärenden 2020-10-27
 • Delegationsbeslut 2020-10-27
 • Övriga frågor
Ordförandeklubba

Senast ändrad: 2020-10-22 08.55

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-03-04] Vård- och äldrenämnden , sammanträde 2020-10-27 18.00

g q n C