Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Vård- och äldrenämnden, sammanträde 2020-12-15 18.00

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt trygghetslarm och bostadsanpassningarsbidrag. Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde. I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre.

Tid: 2020-12-15 18.00
Plats: Ramnåsgatan 1, Sessionssal

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Ordförandeklubba

Senast ändrad: 2020-03-04 13.37

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-03-04] Vård- och äldrenämnden , sammanträde 2020-12-15 18.00

g q n C