Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Vård- och äldrenämnden, sammanträde

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt trygghetslarm och bostadsanpassningarsbidrag. Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde. I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre.

Tid:
Plats: Ramnåsgatan 1, Sessionssal

OBS! För att minska risken för smittspridning av coronaviruset är sammanträdet inte är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2021-01-26 protokoll.pdf 401.8 kB 2021-01-28 16.28

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2021-01-26 ärendelista och handlingar.pdf 2.9 MB 2021-01-22 10.16

Föredragningslista

 • Upprop och val av justerande person
 • Förvaltningschefen informerar
 • Fastställande av föredragningslista
 • Lokalresursplan 2022-2024
 • Gåva till demensteamet
 • Ersättning till LOV-företag 2021
 • Yttrande över överprövning av tilldelningsbeslut i upphandling Digitalt trygghetssystem inklusive larmcentral
 • Initiativärende: Återinför webbsända möten i Vård- och äldrenämnden - information inför beslut
 • Förlängt beslut om stängning av mötesplatser och restauranger med anledning av Coronaviruset
 • Anmälningsärenden 2021-01-26
 • Delegationsbeslut 2021-01-26
 • Övriga frågor
Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-01-04] Vård- och äldrenämnden , sammanträde 2021-01-26 18.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol