Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Vård- och äldrenämnden, sammanträde

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt trygghetslarm och bostadsanpassningarsbidrag. Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde. I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre.

Tid:
Plats: Ramnåsgatan 1, Sessionssal

OBS! För att minska risken för smittspridning av coronaviruset är sammanträdet inte är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2021-06-15 protokoll.pdfPdf, 431.6 kB. 431.6 kB 2021-06-17 14.25
Initiativärende Flytt av mötesplats Svärdfästet (M&KD).pdfPdf, 140.8 kB. 140.8 kB 2021-06-17 14.28
Initiativärende Flytt av mötesplats Svärdfästet (SD).pdfPdf, 287.9 kB. 287.9 kB 2021-06-17 14.28
Protokollsanteckning SD Sommvargåva till anställda 2021.pdfPdf, 61.7 kB. 61.7 kB 2021-06-17 14.28

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2021-06-16 handlingar.pdfPdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2021-06-10 11.57

Föredragningslista

 • Upprop och val av justerande person
 • Förvaltningschefen informerar
 • Fastställande av föredragningslista
 • Månadsuppföljning maj 2021 (10-dagars rapport)
 • Remiss Förändrad matdistribution i "Riktlinjer för hemtjänst, korttidsvistelse och vård- och omsorgsboende samt regler för hemvårdsbidrag och förenklat beslutsfattande"
 • Yttrande över remiss: Motion Menssäkra Borås
 • Revidering av delegationsordning 2021-06-15
 • Sommargåva till anställda 2021
 • Arvode för deltagande på nämndens budgetkonferens 15/6
 • Anmälningsärenden 2021-06-15
 • Delegationsbeslut 2021-06-15
 • Övriga frågor
Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-01-04] Vård- och äldrenämnden , sammanträde 2021-06-15 18.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol