Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vård- och äldrenämnden, sammanträde

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt trygghetslarm och bostadsanpassningarsbidrag. Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde. I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre.

Tid:
Plats: Astern Mat och möten, Kyrkängsgatan 8, Borås

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdesprotokoll Vård- och äldrenämnden 2024-06-11 omedelbar justering § 85 Tilldelningsbeslut möbler Kristinegränd.pdf Pdf, 277.6 kB. 277.6 kB 2024-06-14 13.00
Sammanträdesprotokoll Vård- och äldrenämnden 2024-06-11.pdf Pdf, 410 kB. 410 kB 2024-06-14 12.59

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2024-06-11 Kallelse och handlingar.pdf Pdf, 10.5 MB. 10.5 MB 2024-06-10 15.36

Ärendelista

 1. Allmänhetens frågestund
 2. Upprop och val av justerande person
 3. Förvaltningschefen informerar
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Månadsuppföljning maj 2024 (10-dagars)
 6. Framställan om utredning fiber vård- och omsorgsboende
 7. Behovsprognos 2024-2034
 8. Revisionsrapport: Granskning av försystem till ekonomisystemet i Borås Stad
 9. Revisionsrapport: Uppföljande granskning av Borås Stads personalpolitik
 10. Redovisning från arbetsgruppen om demensby
 11. Rapport från medborgardialogen om framtidens äldreomsorg den 9 april 2024
 12. Yttrande över motion om AI i Socialtjänsten
 13. Per Marbys stiftelse för kulturvård: Donation till Björkhaga äldreboende 2024
 14. Anmälningsärenden 2024-06-11
 15. Delegationsbeslut 2024-06-11
 16. Sekretess: Tilldelningsbeslut möbler Kristinegränd
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-12-14] Vård- och äldrenämnden , sammanträde 2024-06-11 16.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol