Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Folkhälsoarbete

Människors förutsättningar för en god hälsa ser olika ut därför görs prioriteringar i stadens folkhälsoarbete. Statistik och stadens Välfärdsbokslut ligger som grund för de prioriteringar som görs för att på sikt uppnå en mer jämlik hälsa.

Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för stadens folkhälsoarbete och driver frågor i samverkan med andra förvaltningar i staden, civilsamhället och Västra Götalandsregionen.

I staden finns tre geografiska områden som prioriteras i folkhälsoarbetet.
- Norrby
- Hässleholmen
- Sjöbo

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Folkhälsoarbete

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol