Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Folkhälsoarbete

Människors förutsättningar för en god hälsa ser olika ut därför görs prioriteringar i stadens folkhälsoarbete. Statistik och stadens Välfärdsbokslut ligger som grund för de prioriteringar som görs.

Att främja barn och ungas psykiska hälsa, föräldraskapsstöd, drogförebyggande arbete samt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete är grunden för stadens folkhälsoarbete.

I staden finns tre geografiska områden som prioriteras i folkhälsoarbetet. Det är Norrby, Hässleholmen och Sjöbo.

Aktuellt

Välfärdsbokslut 2018

Borås Stads välfärdsbokslut har publicerats. Bokslutet följer över tid en rad indikatiorer och senaste bokslutet visar att ojämlikheten ökar mellan geografiska områden.

CAN-undersökning i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet

Just på pågår den nationella enkätundersökningen från CAN.

Öppna jämförelser 2018, undersökning av SKL

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, genomför undersökningen ”Öppna jämförelser” inom olika verksamhetsområden. Borås stad mål är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och minska hälsoklyftorna inom en generation. De tre senaste jämförelserna för Borås och riket Öppna jämförelserPDF .

Borås Stad stärker arbetet mot dopning - ny regel kring träning på gym införs

Regeln påverkar medarbetare inom Borås Stad som vill nyttja sitt friskvårdsbidrag. Om en medarbetare inom Borås Stad tränar på ett gym i Borås behöver det gymmet vara anslutet till nätverket Borås gym i samverkan för en dopningsfri miljö, eller annat likvärdigt nätverk, för att friskvårdsbidraget på 2 000 kronor ska utbetalas. Anledningen till regeländringen är att Borås Stad vill stärka arbetet för dopningsfria miljöer och har därför beslutat att inte samarbeta med och subventionera gym som inte aktivt tar avstånd från dopning.

Om medarbetaren tränar på ett gym som ligger utanför Borås ska gymmet kunna uppvisa att det finns ett aktivt arbete för en dopningsfri miljö, för att friskvårdsbidrag ska utbetalas. Flera av våra kranskommuner har liknande nätverk och det finns även nationella alternativ för att främja en dopningsfri träningsmiljö.

Samtliga gym i Borås har eller kommer att få särskild information om detta samarbete, och därmed få möjligheten att under våren 2019 besluta om de vill ingå i nätverket.

Senast ändrad: 2019-06-17 13.06

Ändrad av:

Dela sidan: Folkhälsoarbete

g q n C