Meny

Meny

Folkhälsoarbete

Människors förutsättningar för en god hälsa ser olika ut därför görs prioriteringar i stadens folkhälsoarbete. Statistik och stadens Välfärdsbokslut ligger som grund för de prioriteringar som görs.

Främja barn och ungas psykiska hälsa, föräldraskapsstöd, drogförebyggande arbete samt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete är grunden för stadens folkhälsoarbete.

I staden finns tre geografiska områden som prioriteras i folkhälsoarbetet. Det är Norrby, Hässleholmen och Sjöbo.

Aktuellt

Föreläsning: Cannabis - att veta är att kunna möte

Torsdagen 15 November kl. 12:45-16:15
Plats: Pulsen konferans
Läs mer och anmäl ditt deltagande

Ett samordnat arbete för ett ökat valdeltagande 2018

Extra satsningar har gjorts för att öka valdeltagandet på områden med ett lägre valdeltagande i tidigare val. Både på Norrby, Sjöbo och Hässleholmen ökade valdeltagandet. Läs mer om kampanjen #klartjagskarösta och resultatet av den.

IOP tecknat med Studiefrämjandet Sjuhärad
Ett IOP har tecknats mellan Borås Stad och Studiefrämjandet Sjuhärad avseende studiecirkeln Älskade Barn. Älskade barn är en föräldrakurs som riktar sig till föräldrar i nytt land och kommer att anordnas 3-4 gånger per år fördelat på områdena Norrby, Hässleholmen, Kristineberg, Sjöbo och Hulta.

Läs mer om Överenskommelsen och andra IOP.länk till annan webbplats

Web-utbildning cannabis

Nu har vi lanserat vår webutbildning om cannabis för personal som möter ungdomar.länk till annan webbplats På denna sida finns också hands-out från Louise Adermarks föreläsning den 7 februari.

Kraftsamling Sjöbo

Sedan årsskiftet är stadens 5-åriga projekt Kraftsamling Sjöbo igång. 8 förvaltningar samverkar tillsammans med bland annat RICE, Högskolan i Borås och Innovationsplattformen för att kraftsamla ett främjande och förebyggande arbete på område Sjöbo.

Löddra-mera-kampanj igång

Nu rullar vår kampanj för att förebygga infektionstoppen i februari på med bland annat podcast, annonser och quis.länk till annan webbplats

Senast ändrad: 2018-10-08 08.43

Ändrad av:

Dela sidan: Folkhälsoarbete

g q n C