Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Folkhälsoarbete

Människors förutsättningar för en god hälsa ser olika ut därför görs prioriteringar i stadens folkhälsoarbete. Statistik och stadens Välfärdsbokslut ligger som grund för de prioriteringar som görs för att på sikt uppnå en mer jämlik hälsa.

Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för stadens folkhälsoarbete och driver frågor i samverkan med andra förvaltningar i staden, civilsamhället och Västra Götalandsregionen.

I staden finns tre geografiska områden som prioriteras i folkhälsoarbetet.
- Norrby
- Hässleholmen
- Sjöbo

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Folkhälsoarbete

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol