Meny

Meny

Brottsförebyggande och trygghetsskapande

Borås Stad och Polisen, lokalpolisområde Borås, träffar årligen överenskommelse om att samverka i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Säker och trygg kommun

Säker och trygg kommun är samlingsnamnet på en mängd olika initiativ som ska göra Borås till en trygg kommun att leva i. Många kommunala verksamheter från både förvaltningar och bolag ingår i arbetet tillsammans med Polisen, Västra Götalandsregionen och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Samverkansarbetet i Säker och trygg kommunöppnas i nytt fönster

Brottsförebyggande rådet

Det Brottsförebyggande rådet (Brå) i Borås träffas fyra gånger om året och arbetar verksamhetsöverskridande.

Samverkansöverenskommelsen med polismyndighetenPDF

Trygghetsmätningen 2014

Under våren 2017 genomförs en ny Trygghetsmätning, resultat kommer under hösten.

Trygghetsvandringar

Årligen genomförs Trygghetsvandringar på ett antal bostadsområden i Borås. Trygghetsvandringar är en metod för medborgare att ha inflytande över sin närmiljö och vara med att förändra och förbättra. Vandringarna genomförs i samverkan mellan olika verksamheter.

Det genomförs även Trygghetsvandringar i skolan. Sedan 2010 finns ett fullmäktigebeslut att genomföra trygghetsvandringar i skolan. Trygghetsvandringarna kan vara en del i arbetet med likabehandlingsplanen och följs upp i kvalitetsrapporten ”Värdegrund”.

Senast ändrad: 2017-12-18 13.09

Ändrad av:

Dela sidan: Brottsförebyggande och trygghetsskapande

g q n C