Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Fakta om brott och trygghet

Myndigheten Brå (Brottsförebyggande rådet) verkar för att brottsligheten minskar och att tryggheten ökar i samhället. Det gör de genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brotsslighet, brottsbekämpning och brottsförebyggande arbete. På den nationella myndighetens webbsida bra.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns aktuell statistik och forskning samt deras publikationer att tillgå.

Länsstyrelsen har en viktig roll i att stödja och bidra till regional samordning av det brottsförebyggande arbetet. Borås Stad är en aktiv part i det regionala arbetet, vilket samordnas av Länsstyrelsen Västra Götaland. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SKR (Sveriges kommuner och regioner) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. arbetar inom det brottsförebyggande arbetet. De intressebevakar och följer arbetet inom Justitiedepartemantet och de statliga myndigheterna.

Polismyndighetens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. mål är att minska brottsligheten och att öka tryggheten i samhället. Utöver akuta uppdrag och utredningsverksamhet handlar en stor del av polisens uppgifter om brottsförebyggande arbete. Inom detta samarbetar polisen med kommunen och andra aktörer.

Trygghetsmätningar

Den senaste trygghetsmätningen i Borås Stad genomfördes 2019: Rapport

 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Fakta om brott och trygghet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol