Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Fakta om brott och trygghet

Myndigheten Brå (Brottsförebyggande rådet) verkar för att brottsligheten minskar och att tryggheten ökar i samhället. Det gör de genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brotsslighet, brottsbekämpning och brottsförebyggande arbete. På den nationella myndighetens webbsida bra.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns aktuell statistik och forskning samt deras publikationer att tillgå.

Länsstyrelsen har en viktig roll i att stödja och bidra till regional samordning av det brottsförebyggande arbetet. Borås Stad är en aktiv part i det regionala arbetet, vilket samordnas av Länsstyrelsen Västra Götaland.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SKR (Sveriges kommuner och regioner)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster arbetar inom det brottsförebyggande arbetet. De intressebevakar och följer arbetet inom Justitiedepartemantet och de statliga myndigheterna.

Polismyndighetenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster mål är att minska brottsligheten och att öka tryggheten i samhället. Utöver akuta uppdrag och utredningsverksamhet handlar en stor del av polisens uppgifter om brottsförebyggande arbete. Inom detta samarbetar polisen med kommunen och andra aktörer.

Trygghetsmätningar

Den senaste trygghetsmätningen i Borås Stad genomfördes 2019: Rapport

 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Fakta om brott och trygghet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol