Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Fakta om brott och trygghet

Borås Stad och Polisen, lokalpolisområde Borås, träffar årligen överenskommelse om att samverka i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Öppna jämförelser 2018, undersökning av SKR

SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, genomför undersökningen ”Öppna jämförelser” inom olika verksamhetsområden. För Trygghet och Säkerhet genomförs undersökningen årligen och det har skett en liten förbättring sen förra mätningen. Talen redovisas på de områden där vi kan påverka.

Säker och trygg kommun

Säker och trygg kommun är samlingsnamnet på en mängd olika initiativ som ska göra Borås till en trygg kommun att leva i. Många kommunala verksamheter från både förvaltningar och bolag ingår i arbetet tillsammans med Polisen, Västra Götalandsregionen och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Samverkansarbetet i Säker och trygg kommun

Brottsförebyggande rådet

Det Brottsförebyggande rådet (Brå) i Borås träffas fyra gånger om året och arbetar verksamhetsöverskridande. Samverkansöverenskommelsen med polismyndigheten 2018-2020

Trygghetsmätningar

2017 genomfördes Trygghetsmätning i Borås. Rapport
2019 genomfördes nästa Trygghetsmätning. Rapport

Trygghetsvandringar

Årligen genomförs Trygghetsvandringar på ett antal bostadsområden i Borås. Trygghetsvandringar är en metod för medborgare att ha inflytande över sin närmiljö och vara med att förändra och förbättra. Vandringarna genomförs i samverkan mellan olika verksamheter.

Det genomförs även Trygghetsvandringar i skolan. Sedan 2010 finns ett fullmäktigebeslut att genomföra trygghetsvandringar i skolan. Trygghetsvandringarna kan vara en del i arbetet med likabehandlingsplanen och följs upp i kvalitetsrapporten ”Värdegrund”.

Senast ändrad: 2020-01-23 10.28

Ändrad av:

Dela sidan: Fakta om brott och trygghet

g q n C