Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Brottsförebyggande rådet (Brå)

Brottsförebyggande rådet (Brå) i Borås verkar inom ramen för den övergripande strukturen ”En säker och trygg kommun Öppnas i nytt fönster.”.

Målformuleringen för detta arbete är:
”För att uppnå en Säker och trygg kommun ska vi, tillsammans med de som verkar och bor i Borås skapa säkra, trygga och tillgängliga miljöer för alla åldrar, kön och situationer. Tillsammans skapar vi trygghet. Tillsammans bygger vi en inkluderande stad”.

 

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet består av representanter från samtliga förvaltningar, kommunalt bostadsbolag, polisen, räddningstjänsten och Borås City (bolag som verkar för en levande stadskärna).

Gruppen har som huvudsaklig uppgifter att arbeta strategiskt med övergripande planering, utformning och uppföljning av arbetet. Forumet syftar till att gemensamt identifiera behov, ta ställning samt initiera olika trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser och åtgärder. Vidare är det en viktig uppgift att ”hålla ihop” det totala trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i Borås Stad.
Brottsförebyggande rådet har även en central roll i att följa upp och se till att arbetet bedrivs enligt samverkansöverenskommelsen Öppnas i nytt fönster. mellan Borås Stad och Polisen. 

Fritids- och folkhälsonämnden har uppdraget att samordna det brottsförebyggande rådet som träffas tre halvdagar/år. Utöver detta samordnas separata möten genom det Brottsförebyggande rådet utifrån utpekade fokusområden, fyra-sex tillfällen/år.

 

Arbetet ska bygga på invånarperspektiv, trygghet, förebyggande och välfärd. I brottsförebyggande rådet skapas korta och effektiva beslutsvägar mellan de samverkande parterna och funktionerna ska vara:

  • ett forum där deltagarna har mandat att fatta beslut inom sitt verksamhetsområde
  • ansvariga för att ta fram en aktuell problembild/lägesbild
  • ansvariga för att skapa arbetsgrupper som arbetar mot de problem/utvecklingsområden som identifieras, utifrån behov

 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Brottsförebyggande rådet (Brå)

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol