Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Effektiv Samordning för Trygghet, EST

EST som står för Effektiv samordning för trygghet, fokuserar främst på den fysiska miljön och syftar till att skapa trygga offentliga miljöer.

Samverkan mellan Borås Stad, polisen och Bostäder i Borås

Effektiv Samordning för Trygghet (EST) är en samverkan mellan Borås stad, polisen och Bostäder i Borås. Syftet är att effektivisera det gemensamma trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet på ett kunskapsbaserat sätt. Detta görs genom gemensam kartläggning av otrygghetsskapande händelser, kort-och långsiktiga analyser, gemensamma åtgärder mot aktuella problembilder, uppföljning samt återkoppling ut till berörda verksamheter. EST avses primärt förebygga otrygghet som påverkar allmänheten i det offentliga rummet.

I Borås finns en samverkansöverenskommelse som ligger till grund för Borås Stads och polisens operativa brottsförebyggande arbete. Parterna har bland annat kommit överens om att göra gemensamma kraftsamlingar på områden där behoven är som störst. EST är ett av tillvägagångssätten för att uppfylla detta och arbetet fokuserar primärt på stadsdelarna Hässleholmen, Hulta och Norrby.

Sedan 2019 används ett digitalt verktyg för kartläggning av otrygghetsskapande händelser, vilka rapporteras in genom Borås Stads och Bostäders verksamheter i stadsdelarna. Till detta kompletteras polisanmälda brott. Med grund i kartläggningen leder EST kontinuerligt till flera brottsförebyggande insatser. Nedan listas ett urval.

 • Väktarbevakning och polisnärvaro har anpassats efter aktuella lägesbilder.
 • En större insats med ökad vuxennärvaro och ändringar i den fysiska miljön genomfördes för att förhindra otrygghetsskapande samlingar på en särskild plats.
 • Platser som upplevts särskilt otrygga på grund av bristande belysning, nedskräpning eller skadegörelse har åtgärdats.
 • Trafiksäkerhetsåtgärder har vidtagits kring platser med fortkörande fordon.

Samverkansöverenskommelsen

Kontaktpersoner

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Effektiv Samordning för Trygghet, EST

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Gruppbild med representanter från Vracar

  Tillgänglighet i fokus under studiebesök från Serbien

  Publicerad

  Under vecka 39 har representanter från Vračar varit på studiebesök i Borås. Borås Stad och den serbiska kommundelen Vračar har ett så kallat kommunalt partnersk...
 • En krislåda

  Mat i fokus under Krisberedskapsveckan 2022

  Publicerad

  Den 26 september - 2 oktober är det den nationella Krisberedskapsveckan. Det är en kampanj som vill få Sveriges invånare att fundera över hur de löser sitt beho...
 • Svante Stomberg på Sandwalls plats framför en filmkamera

  Stadsdirektören svarar på viral trend på TikTok

  Publicerad

  Sedan knappt en vecka tillbaka trendar hashtaggen #vadhänderiborås på den sociala mediekanalen TikTok. Bilden av Borås som sprids är en mörk och dystopisk plats...
 • Enhetschefer och kockar som tagit pris i White Guide Junior. 

  Borås Stad topp 3 i White Guide Junior

  Publicerad

  Av 10 nominerade kommuner hamnade Borås Stad på tredje plats i kategorin Årets hållbara skolmatskommun. Det stod klart igår den 20 september när White Guide Jun...
 • Chatboten HjälpSam

  Säg hej till vår nya digitala medarbetare!

  Publicerad

  Idag gör vår nya digitala medarbetare sin första dag på Borås Stad och boras.se. Hen kommer finnas tillgänglig för att besvara besökarnas frågor dygnet runt.
Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Överförmyndarnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5, plan 5