Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

EST (Effektiv Samordning för Trygghet)

Staden har ett samarbete med Polisen och AB Bostäder för att utveckla den så kallade EST-modellen, Effektiv samordning för trygghet. EST-arbetet fokuserar främst på den fysiska miljön och syftar till att skapa trygga offentliga miljöer. Under 2017 har vi arbetat enligt metoden i stadsdelen Hulta/Hässleholmen.

Vi har i samarbete med berörda parter tagit fram riktlinjer för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet. Arbetet syftar till att förebygga att unga hamnar i kriminalitet. Andra insatser som vi arbetar med är medborgardialoger och trygghetsvandringar för bättre miljöer på torg, i parker och skolgårdar.

Öppna Jämförelser av Trygghet och säkerhet är en undersökning som görs av SKR (förbundet Sveriges Kommuner och Regioner). Jämförelsen avser samtliga 290 kommuner i landet.

Borås är fortsatt en trygg och säker stad, men de nya siffrorna visar också att den upplevda tryggheten bland invånarna är lägre än i flera jämförbara kommuner. Inga större förändringar har skett sedan tidigare mätningar vad beträffar brott.  Mycket görs samtidigt i Borås för att stärka det brottsförebyggande arbetet och öka tryggheten.

Vill du veta mer om hur Borås Stad arbetar med trygghet och säkerhet.

Senast ändrad: 2020-01-23 10.04

Ändrad av:

Dela sidan: EST (Effektiv Samordning för Trygghet)

g q n C