Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Grannsamverkan

Grannsamverkan

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Det går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet, så kallad social brottsprevention.

En grannsamverkansgrupp består oftast av 10-15 hushåll och genom ett utsett kontaktombud håller gruppen regelbunden kontakt med polisen.

Några gånger per år bjuder polisen in till utbildningar i Grannsamverkan i Polisområde Älvsborg. Alla som är intresserade är välkomna att delta och utbildningen är gratis men är en förutsättning för att få starta upp en grannsamverkansgrupp. På utbildningen får du lära dig mer om vad grannsamverkan innebär, hur man kommer igång samt hur man kan jobba effektivt med konceptet.

I utbildningen får man även möjlighet till en förhöjd kunskap gällande så kallad situationell brottsprevention som handlar om t.ex. belysning, lås, och insyn.

Polisen tillsammans med Borås Stad tillkännager inbjudan till nästa träff på Borås Stads hemsida och Polisens facebook och ”Polisen Sjuhärad”.

Vill du ha mer information kan du vända dig till någon av Polisens kontaktpersoner:

Borås/ Bollebygd:
Karin Mårdh Stavåsen, karin.mardh-stavasen@polisen.se

Anders Cronehag, anders.cronehag@polisen.se

Mer information om Grannsamverkan och tips för att förebygga brott i din bostad: www.samverkanmotbrott.se Länk till annan webbplats.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Grannsamverkan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol