Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Grannsamverkan

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Det går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet, så kallad social brottsprevention.

En grannsamverkansgrupp består oftast av 10-15 hushåll och genom ett utsett kontaktombud håller gruppen regelbunden kontakt med polisen.

Polisens kontaktpersoner

Vill du ha mer information kan du vända dig till någon av Polisens kontaktpersoner:

Mer information om Grannsamverkan och tips för att förebygga brott i din bostad:
Samverkan mot brott, grannsamverkan Länk till annan webbplats.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Grannsamverkan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender