Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Medborgarlöfte och medborgarmöte

Medborgarlöftet är ett komplement till gällande samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och Polisen giltighetstiden är september 2019 till september 2020. I medborgarlöftet medverkar även ett av de kommunala bostadsbolagen: AB Bostäder.

Medborgarlöftet

Löftet bygger på de lägesbilder som samtliga parter har om den aktuella situationen i berörda stadsdelar samt den trygghetsundersökning Borås Stad genomförde under år 2017.

Aktuellt medborgarlöfte i Borås gäller för perioden september 2019 till september 2020 och avser trygghetsskapande insatser, med fokus på bostadsområdet/stadsdelen Norrby.

Mer information om arbetet med Medborgarlöften inom Polisen.länk till annan webbplats

Medborgarmöten

Medborgarmötena (även kallade ”boendemöten”) är en del av medborgarlöftet mellan Polisen, Borås Stad och AB Bostäder och syftar till att öka tilliten och förtroendet hos medborgarna. De är öppna och alla är välkomna att delta. Målgruppen är främst medborgarna i respektive bostadsområde/stadsdel, men mötena är även till för lokala verksamheter och civilsamhället att medverka i.

Mötena genomförs genom respektive Områdesnätverk med utgångspunkt från den berörda Mötesplatsen i det aktuella området. Mötena ska ha fokus på utveckling av området och ge utrymme för både dialog och frågor.

Medborgarmöten – aktuella områden
De tidigare inlanerade boendemötena under våren 2020 ställs in.PDF
Höstens möten är fortsatt under planering.

Senast ändrad: 2020-03-27 14.02

Ändrad av:

Dela sidan: Medborgarlöfte och medborgarmöte

g q n C