Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Samverkansöverenskommelsen

Samverkansöverenskommelsen har tre huvudspår:

  • Barn och unga i riskzonen
  • Trygga fysiska miljöer
  • Kraftsamla där behoven är som störst

Det första området handlar om att förhindra negativ utveckling hos unga som befinner sig i riskzon för problemutveckling och kriminalitet eller radikalisering som leder till våldsbejakande extremism.

Trygga fysiska miljöer ska åstadkommas bland annat genom satsningar på förebyggande arbete genom trygghetsvandringar och att uppmärksamma och åtgärda osäkra eller otrygga miljöer. Det handlar även om att redan i byggprocessen och samhällsplaneringen ha med trygghetsaspekten.

I Borås finns, enligt Polisens nationella operativa avdelning (NOA), två särskilt utsatta områden – Hässleholmen/Hulta och Norrby. I dessa områden krävs ett särskilt nära samarbete mellan polis och kommun. I detta arbete är också AB Bostäder en viktig samarbetspartner.

Den gemensamma kraftsamlingen i dessa områden handlar bland annat om att utveckla grannsamverkan i flerbostadshus, utbilda stadsdelsvärdar och att utveckla verksamheten på de kommunala mötesplatserna.

Överenskommelsen gäller från 2018 till 2020. I samband med signeringen av överenskommelsen undertecknades också ett nytt medborgarlöfte, som är ett komplement till samverkansöverenskommelsen.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Samverkansöverenskommelsen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol