Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Medborgarlöfte och medborgarmöten

Medborgarlöftet

Medborgarlöftet är ett komplement till gällande samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och Polisen.

I medborgarlöftet medverkar även ett av de kommunala bostadsbolagen: AB Bostäder.

Aktuellt medborgarlöfte i Borås gäller för perioden september 2019 till april 2021 och avser trygghetsskapande insatser, med fokus på bostadsområdet/stadsdelen Norrby.

Mer information om arbetet med Medborgarlöften inom Polisen.  Länk till annan webbplats.

Medborgarmöten

Medborgarmötena (även kallade ”boendemöten”) är en del av medborgarlöftet mellan Polisen, Borås Stad och AB Bostäder och syftar till att öka tilliten och förtroendet hos medborgarna. De är öppna och alla är välkomna att delta. Målgruppen är främst medborgarna i respektive bostadsområde/stadsdel, men mötena är även till för lokala verksamheter och civilsamhället att medverka i.

Mötena genomförs genom respektive Områdesnätverk med utgångspunkt från den berörda Mötesplatsen i det aktuella området. Mötena ska ha fokus på utveckling av området och ge utrymme för både dialog och frågor.

 

Medborgarmöten – aktuella områden
De tidigare inlanerade boendemötena är tills vidare inställda, på grund av Coronapandemin.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Medborgarlöfte och medborgarmöten

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol