Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Trygghetsmätning

Med jämna mellanrum genomförs en trygghetsmätning i Borås, där medborgarna får svara på frågor om bland annat trygghet, bostadsområde med mera.

Trygghetsmätningar har gjorts följande år: 2009, 2011, 2014, 2017 och 2019.

Sammanfattning av 2019 års trygghetsmätning

 • Under våren/sommaren 2019 genomförde Borås stad en trygghetsmätning i
 • 16 områden: Brämhult, Centrum, Dalsjöfors, Fristad, Göta, Göta stadsdel, Hulta, Hässleholmen, Kristineberg, Norrby, Norrby stadsdel 9, Sandhult, Sjöbo, Sjöbo stadsdel, Trandared och Viskafors
 • Totalt 5 800 slumpmässigt utvalda personer svarade 3 568 vilket ger en svarsfrekvens på 62,7%.
 • Av dessa var 2 632 postala svar och 936 via webben.
 • Högst svarsfrekvens hade Brämhult med 75% och lägst Hässleholmen med 45,9%

Snabba Fakta

 • 62,7% postala svar
 • Deltagande 60-85 år högst
 • Deltagande 16-29 år lägst
 • Störst svarsfrekvens Brämhult 75%
 • Minst svarsfrekvens Norrby Stadsdel 43,6%
 • Mest negativa upplevelser: Göta Stadsdel, Hässleholmen, Norrby Stadsdel, Sjöbo
 • Mest positiva upplevelser: Brämhult, Dalsjöfors, Sandhult/Viskafors (Kristineberg)
 • Inbjudan och två påminnelser skickades ut: inbjudan i maj, påminnelser juni, fältarbete avslutas i augusti

Trygghetsmätningen 2019 Powerpoint, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Trygghetsmätningen är inte tillgänglighetsanpassad. Önskar du få en genomgång av trygghetsmätningen ber vi dig kontakta kontaktperson nedan.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Trygghetsmätning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol