Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Trygghetsmätning

Med jämna mellanrum genomförs en trygghetsmätning i Borås, där medborgarna får svara på frågor om bland annat trygghet, upplevelse av bostadsområdet med mera. För tillfället genomförs en trygghetsmätning för 2022. Resultatet av denna presenteras under hösten 2022.

Trygghetsmätningar har gjorts följande år: 2009, 2011, 2014, 2017, 2019 och 2022.

Sammanfattning av 2019 års trygghetsmätning

 • Under våren/sommaren 2019 genomförde Borås stad en trygghetsmätning i 16 områden: Brämhult, Centrum, Dalsjöfors, Fristad, Göta, Göta stadsdel, Hulta, Hässleholmen, Kristineberg, Norrby, Norrby stadsdel, Sandhult, Sjöbo, Sjöbo stadsdel, Trandared och Viskafors
 • Av totalt 5 800 slumpmässigt utvalda personer svarade 3 568 vilket ger en svarsfrekvens på 62,7%.
 • Av dessa var 2 632 postala svar och 936 via webben.
 • Högst svarsfrekvens hade Brämhult med 75% och lägst Hässleholmen med 45,9%

Snabba Fakta

 • 62,7% postala svar
 • Deltagande 60-85 år högst
 • Deltagande 16-29 år lägst
 • Störst svarsfrekvens Brämhult 75%
 • Minst svarsfrekvens Norrby Stadsdel 43,6%
 • Mest negativa upplevelser: Göta Stadsdel, Hässleholmen, Norrby Stadsdel, Sjöbo
 • Mest positiva upplevelser: Brämhult, Dalsjöfors, Sandhult/Viskafors (Kristineberg)
 • Inbjudan och två påminnelser skickades ut: inbjudan i maj, påminnelser juni, fältarbete avslutas i augusti

Trygghetsmätningen 2019 Powerpoint, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Trygghetsmätningen är inte tillgänglighetsanpassad. Önskar du få en genomgång av trygghetsmätningen ber vi dig kontakta kontaktperson nedan.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Trygghetsmätning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender