Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Trygghetsvandringar i skolan

Trygghetsvandringar låter eleverna berätta hur de upplever trivseln och tryggheten på sin skola, och ökar deras engagemang och inflytande. Eleverna förstår hur de kan vara med och påverka sin skolmiljö. Trygghetsvandringarna kan vara en del i arbetet med likabehandlingsplanen och följs upp i kvalitetsrapporten ”Värdegrund”.

2010 beslutade kommunfullmäktige att trygghetsvandringar ska genomföras på alla skolor i Borås.

Så här kan det gå till

Trygghetsvandringar bör genomföras årligen i varje stadium, eller i fler klasser om skolan vill - det är bra att engagera så många elever som möjligt. Vandringarna bör ske under september-november.

Vuxna från skolan ska vara med och trygghetsvandra. Det är ett tillfälle att samtala om trivsel och trygghet elever emellan, och mellan elever och vuxna på skolan. Vandringen ska inte bara handla om den fysiska miljön, utan också om trivseln och tryggheten på skolan. Det är viktigt att alla får komma till tals.

Den som leder trygghetsvandringen bör visa hur synpunkter och förslag kan åtgärdas. Vem ansvarar för vad? Vad kan skolan åtgärda direkt, eller på längre sikt? Vad kan skolan inte alls åtgärda själv?
Använd gärna mallen för att dokumentera trygghetsvandringen. Mallen delar in vandringen i tre områden; skolbyggnaden, skolgården samt vägen till och från skolan och området utanför skolgården.

Uppföljning

Efter trygghetsvandringen ska en åtgärdsplan skapas, som alla elever ska få kännedom om. För att skapa en åtgärdsplan finns en mall med utrymme för uppföljning och planerade åtgärder. Rektor ansvarar för att åtgärdsplanen skapas och för att återkoppla till eleverna.
Trygghetsvandringar i skolan utgör en viktig del i trygghetsarbetet i Borås Stad.

Önskar du hjälp med att fylla i checklistorna, ber vi dig kontakta angiven kontaktperson nedan för personlig service.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Trygghetsvandringar i skolan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender