Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Våldspreventivt arbete

Barn, unga och vuxna som upplever våld ska få hjälp. Våldet kan innebära att du är kontrollerad, kränkt, hotad eller utsatt för fysiskt våld. Oavsett om du behöver hjälp för egen del eller är orolig för någon annan, så finns det hjälp att få.

Våldspreventivt arbete

En kommun fri från våld (EKFFV) var ett femårigt socialt investeringsprojekt som avslutas 2019. Projektet arbetade för att skapa ett metodiskt våldspreventivt arbete i Borås stad genom att öka kunskapen om vad våld är, öka förståelsen för hur normer och våld hänger ihop samt öka kunskapen kring hur alla kan vara en aktiv åskådare och agera mot våld.

Arbetet fortsätter inom alla förvaltningar efter att projketet är avslutat.
Läs mer om projektet "En kommun fri från våld".

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Våldspreventivt arbete

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol