Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar i många fall om hot som begränsar en ung persons handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Om du är bosatt eller arbetar i Borås och har behov att rådgöra kring frågor kopplat till hedersrelaterat våld och förtryck kan du vända dig till Borås Stads kontaktgrupp för ärenden av hederskaraktär.

Kontaktgruppen

Kontaktgruppen består av personer från socialtjänstens verksamheter, polis och kvinnojour vars samlade kunskap ska utgöra ett stöd till dig i frågor kopplade till hedersproblematiken.

All kontakt sker via e-post och det går bra att vara anonym. hedersfortryck@boras.se

Vad är hedersrelaterat våld?

Hedersrelaterat våld innebär att en person som skadar familjens heder straffas för det. Genom straffet kan familjens heder återupprättas.

Utövarna av våldet är oftast män, och offren oftast kvinnor, även om också kvinnor kan vara aktiva i kontroll och bevarande av hederskultur. Även män kan drabbas av våld exempelvis om de är, eller uppfattas som, homo-, bi- eller transpersoner. De kan också tvingas utöva kontroll över systrar eller tvingas ingå äktenskap mot sin vilja.

Hedersrelaterat våld kan vara att:

  • inte få välja partner själv
  • pressas eller tvingas att gifta sig mot sin vilja
  • inte få bestämma själv över sin framtid och sitt liv
  • inte få bestämma själv vilka kläder man har på sig
  • inte tillåtas delta i simundervisning och idrott
  • inte få gå ut själv
  • inte få välja umgänge eller delta i aktiviteter utanför skolan
  • bli utfryst från familjen om man inte gör vad som förväntas
  • utsättas för våld eller hot
  • utsättas för dödshot

Om du känner igen dig i beskriven och behöver råd och stöd kan Borås Stad erbjuda hjälp.

Mer information om vad hedersrelaterat våld är samt vilken hjälp och stöd som finns att få.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hedersrelaterat våld

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol