Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism och radikalisering är begrepp som kommit att användas mer och mer i Sverige och resten av Europa av forskare, journalister och politiker.

Det finns olika typer av våldsbejakande extremistiska miljöer. Gemensamt för dem är hatet och våldet. I dagsläget finns det enligt Säkerhetspolisen tre våldsbejakande extremistiska miljöer i Sverige:

  • den vänsterextrema/autonoma miljön
  • den högerextrema/vit-makt miljön
  • den islamistiska extremistiska miljön

Det som skiljer miljöerna från andra typer av våldsutövande grupper i samhället är att de är ideologiska. Det kan exempelvis ta sig uttryck genom hets mot folkgrupp, hot och våld mot meningsmotståndare eller att med våld hindra andra människors demonstrations- och åsiktsfrihet.

Behöver du stöd, handledning eller råd?

Har du frågor kring ämnet eller är du orolig för att någon i din närhet ska dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse? Du kan höra av dig till Trygg Borås. Här får du veta vilket stöd som finns att få och vart du kan vända dig. Det finns en mängd olika lösningar beroende på behov och aktuell situation.

Skicka e-post till: trygg@boras.se eller ring 033-35 70 00 (uppge "Trygg Borås" eller beskriv dit ärende så kopplas du rätt).

Mer information om våldsbejakande extremism.

Senast ändrad: 2020-01-23 10.40

Ändrad av:

Dela sidan: Våldsbejakande extremism

g q n C