Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Drogförebyggande

Stadens drogförebyggande arbete regleras av styrdokumenten Drogpolitiskt program och Drogpolitisk handlingsplan.

Drogpolitiskt program

Drogförebyggande arbete är en central del av folkhälsoarbetet. Det drogpolitiska programmet reglerar verksamheten.
Drogpolitiskt program 2017-2020

Drogpolitisk handlingsplan

I den drogpolitiska handlingsplanen redogörs för arbetsuppgifter och ansvar för det kommande året. Planen fastställs av Fritids- och folkhälsonämnden och är vägledande för arbetet i hela staden. Planen utgår från tre områden:

 • minskad tillgänglighet till alkohol, tobak, narkotika och dopningsmedel
 • successivt minska antalet barn och unga som börjar med droger
 • personer med missbruk eller beroende skall erbjudas bra behandling

Planen i korthet:

 • Mål för skolans undervisning i drogförebyggande frågor
 • Samordnade insatser mot cannabis
 • Utveckla tidiga insatser mot cannabismissbruk
 • Utveckla befintliga ANTD-rutiner inom skola och öppen
 • Anti-rökkampanj
 • Information om riskkonsumtion av alkohol till vuxna
 • ungdomsverksamhet
 • Föräldraskapsstöd högstadiet inom tobak, alkohol och narkotika

Drogpolitisk ledningsgrupp

En tvärsektoriell grupp fungerar som samordningsgrupp för de drogförebyggande insatserna i Borås. I ledningsgruppen finns kommunens olika förvaltningar representerade, olika verksamheter inom vg-regionen, idéburen sektor samt Polisen. Gruppen följer utvecklingen på det förebyggande och behandlande området i Sverige och kan bistå med råd och stöd till olika verksamheter.

Översikt svenska alkoholkonsumtionen

CAN har sammanställt alkoholkonsumtionen i Sverige från några olika källor.
(2016-12-19)
Alkoholkonsumtionen i Sverige (CAN)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ungdomars drogvanor

Ungdomars drogvanor - CAN preliminära data för 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(CAN)

Presentationen juli 2017 (CAN) PDF_fil)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast ändrad: 2019-05-21 13.11

Ändrad av:

Dela sidan: Drogförebyggande

g q n C