Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Drogförebyggande

Borås Stads drogförebyggande arbete regleras av styrdokumenten program och handlingsplan för ANDTS-förebyggande arbete.

ANDTS står för alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar.

Program för ANDTS-förebyggande arbete

Borås Stads program för ANDTS-förebyggande arbete syftar till att tydliggöra kommunövergripande inriktningar i det ANDTS-förebyggande arbetet, det vill säga vilka insatsområden som Borås Stad valt att särskilt utveckla under perioden 2022-2026.

Det övergripande målet för Borås Stad är att genom ett effektivt och kunskapsbaserat arbete arbeta för ett samhälle fritt från narkotika och dopning med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och spel om pengar (spel om pengar innefattar även att förebygga dataspelsberoende och överdrivet dataspelande) samt ett minskat bruk av tobaks- och nikotinprodukter.

Prioriteringar i det ANDTS-förebyggande arbetet ska utgå från bästa tillgängliga forskning, kunskap och beprövad erfarenhet. Prioriteringar ska genomföras utifrån från Borås Stads Välfärdsbokslut och CAN:s drogvaneundersökning som möjliggör jämförelser geografiskt, socioekonomiskt, åldersmässigt och ur ett genusperspektiv.

Styrgrupp för det ANDTS-förebyggande arbetet

En tvärsektoriell grupp verkar som styrgrupp för de ANDTS-förebyggande insatserna i Borås. I styrgruppen finns kommunens olika förvaltningar representerade, polisen, Högskolan i Borås, fristående skolor och representanter från idéburen sektor. Styrgruppen ansvarar för att planera och följa upp Borås Stads program och handlingsplan för ANDTS-förebyggande arbete. Ansvaret för genomförandet av specifika metoder och insatser ligger inom repsektive arbetsgrupp/nätverk.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Drogförebyggande

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Gruppbild med representanter från Vracar

  Tillgänglighet i fokus under studiebesök från Serbien

  Publicerad

  Under vecka 39 har representanter från Vračar varit på studiebesök i Borås. Borås Stad och den serbiska kommundelen Vračar har ett så kallat kommunalt partnersk...
 • En krislåda

  Mat i fokus under Krisberedskapsveckan 2022

  Publicerad

  Den 26 september - 2 oktober är det den nationella Krisberedskapsveckan. Det är en kampanj som vill få Sveriges invånare att fundera över hur de löser sitt beho...
 • Svante Stomberg på Sandwalls plats framför en filmkamera

  Stadsdirektören svarar på viral trend på TikTok

  Publicerad

  Sedan knappt en vecka tillbaka trendar hashtaggen #vadhänderiborås på den sociala mediekanalen TikTok. Bilden av Borås som sprids är en mörk och dystopisk plats...
 • Enhetschefer och kockar som tagit pris i White Guide Junior. 

  Borås Stad topp 3 i White Guide Junior

  Publicerad

  Av 10 nominerade kommuner hamnade Borås Stad på tredje plats i kategorin Årets hållbara skolmatskommun. Det stod klart igår den 20 september när White Guide Jun...
 • Chatboten HjälpSam

  Säg hej till vår nya digitala medarbetare!

  Publicerad

  Idag gör vår nya digitala medarbetare sin första dag på Borås Stad och boras.se. Hen kommer finnas tillgänglig för att besvara besökarnas frågor dygnet runt.
Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Överförmyndarnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5, plan 5