Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Drogförebyggande

Borås Stads drogförebyggande arbete regleras av styrdokumenten program och handlingsplan för ANDTS-förebyggande arbete.

ANDTS står för alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar.

Program för ANDTS-förebyggande arbete

Borås Stads program för ANDTS-förebyggande arbete syftar till att tydliggöra kommunövergripande inriktningar i det ANDTS-förebyggande arbetet, det vill säga vilka insatsområden som Borås Stad valt att särskilt utveckla under perioden 2022-2026.

Det övergripande målet för Borås Stad är att genom ett effektivt och kunskapsbaserat arbete arbeta för ett samhälle fritt från narkotika och dopning med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och spel om pengar (spel om pengar innefattar även att förebygga dataspelsberoende och överdrivet dataspelande) samt ett minskat bruk av tobaks- och nikotinprodukter.

Prioriteringar i det ANDTS-förebyggande arbetet ska utgå från bästa tillgängliga forskning, kunskap och beprövad erfarenhet. Prioriteringar ska genomföras utifrån från Borås Stads Välfärdsbokslut och CAN:s drogvaneundersökning som möjliggör jämförelser geografiskt, socioekonomiskt, åldersmässigt och ur ett genusperspektiv.

Styrgrupp för det ANDTS-förebyggande arbetet

En tvärsektoriell grupp verkar som styrgrupp för de ANDTS-förebyggande insatserna i Borås. I styrgruppen finns kommunens olika förvaltningar representerade, polisen, Högskolan i Borås, fristående skolor och representanter från idéburen sektor. Styrgruppen ansvarar för att planera och följa upp Borås Stads program och handlingsplan för ANDTS-förebyggande arbete. Ansvaret för genomförandet av specifika metoder och insatser ligger inom repsektive arbetsgrupp/nätverk.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Drogförebyggande

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender