Meny

Meny

Drogförebyggande

Stadens drogförebyggande arbete regleras av styrdokumenten Drogpolitiskt program och Drogpolitisk handlingsplan.

Aktuellt

Föreläsning om Cannabis
Cannabismissbruk är riskfyllt, särskilt för unga människor. Vi lever i en föränderlig värld med ett starkt tryck av en normalisering av cannabis. Drogen upplevs som lättillgänglig trots att den är kriminaliserad. Vi som möter unga behöver ha bättre kunskap för att kunna bemöta och stötta ungdomar.

Föreläsare: Louise Adermark, docent på instutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs universitet.

Föreläsningen vänder sig till alla som arbetar med barn och unga. Inbjudan i sin helhetPDF

Torsdag 15 november
Tid: 12.45-16.15
Plats: Pulsen konferens

Anmäl dig till emelie.risbeck@boras.se

Drogpolitiskt program

Drogförebyggande arbete är en central del av folkhälsoarbetet. Det drogpolitiska programmet reglerar verksamheten.
Drogpolitiskt program 2017-2020

Drogpolitisk handlingsplan

I den drogpolitiska handlingsplanen redogörs för arbetsuppgifter och ansvar för det kommande året. Planen fastställs av Fritids- och folkhälsonämnden och är vägledande för arbetet i hela staden. Planen utgår från de tre områdena:

  • minskad tillgänglighet till alkohol, tobak, narkotika och dopningsmedel
  • successivt minska antalet barn och unga som börjar med droger
  • personer med missbruk eller beroende skall erbjudas bra behandling

Planen i korthet:

  • Mål för undervisningen i drogfrågor inom skolan
  • Samordnade insatser mot cannabis
  • Anti-rökkampanj
  • Information om riskkonsumtion av alkohol till vuxna
  • Utveckla befintliga ANTD-rutiner inom skola och öppen ungdomsverksamhet
  • Föräldraskapsstöd högstadiet tobak, alkohol narkotika till många föräldrar
  • Utveckla tidiga insatser mot cannabismissbruk

Här kan du läsa planen i sin helhet:
Drogpolitisk handlingsplan 2018PDF

Drogpolitisk ledningsgrupp

En tvärsektoriell grupp fungerar som samordningsgrupp för de drogförebyggande insatserna i Borås. I ledningsgruppen finns kommunens olika förvaltningar representerade, olika verksamheter inom vg-regionen, idéburen sektor samt Polisen. Gruppen följer utvecklingen på det förebyggande och behandlande området i Sverige och kan bistå med råd och stöd till olika verksamheter.

Översikt svenska alkoholkonsumtionen

CAN har sammanställt alkoholkonsumtionen i Sverige från några olika källor.
(2016-12-19)
Alkoholkonsumtionen i Sverige (CAN)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ungdomars drogvanor

Ungdomars drogvanor - CAN preliminära data för 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(CAN)

Presentationen juli 2017 (CAN) PDF_fil)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast ändrad: 2018-10-08 08.42

Ändrad av:

Dela sidan: Drogförebyggande

g q n C