Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Drogförebyggande

Stadens drogförebyggande arbete regleras av styrdokumenten Drogpolitiskt program och Drogpolitisk handlingsplan.

Drogpolitiskt program

Drogförebyggande arbete är en central del av folkhälsoarbetet. Det drogpolitiska programmet reglerar verksamheten.
Drogpolitiskt program 2017-2020

Drogpolitisk handlingsplan

I den drogpolitiska handlingsplanen redogörs för arbetsuppgifter och ansvar för det kommande året. Planen fastställs av Fritids- och folkhälsonämnden och är vägledande för arbetet i hela staden. Planen utgår från tre områden:

 • minskad tillgänglighet till alkohol, tobak, narkotika och dopningsmedel
 • successivt minska antalet barn och unga som börjar med droger
 • personer med missbruk eller beroende skall erbjudas bra behandling

Planen i korthet:

 • Mål för skolans undervisning i drogförebyggande frågor
 • Samordnade insatser mot cannabis
 • Utveckla tidiga insatser mot cannabismissbruk
 • Utveckla befintliga ANTD-rutiner inom skola och öppen
 • Anti-rökkampanj
 • Information om riskkonsumtion av alkohol till vuxna
 • ungdomsverksamhet
 • Föräldraskapsstöd högstadiet inom tobak, alkohol och narkotika

Drogpolitisk ledningsgrupp

En tvärsektoriell grupp fungerar som samordningsgrupp för de drogförebyggande insatserna i Borås. I ledningsgruppen finns kommunens olika förvaltningar representerade, olika verksamheter inom vg-regionen, idéburen sektor samt Polisen. Gruppen följer utvecklingen på det förebyggande och behandlande området i Sverige och kan bistå med råd och stöd till olika verksamheter.

Översikt svenska alkoholkonsumtionen

CAN har sammanställt alkoholkonsumtionen i Sverige från några olika källor.
(2016-12-19)
Alkoholkonsumtionen i Sverige (CAN)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ungdomars drogvanor

Ungdomars drogvanor - CAN preliminära data för 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(CAN)

Presentationen juli 2017 (CAN) PDF_fil)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast ändrad: 2019-05-21 13.11

Ändrad av:

Dela sidan: Drogförebyggande

g q n C