Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

ANDTS-coach

Vuxna som möter med barn och unga efterfrågar ökad kunskap om ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar). Det är viktigt att vuxna känner sig trygga i att prata om ANDTS och särskilt om cannabis som är den vanligast förekommande typen av narkotika. Därför arbetar vi med metoden ANDTS-coach – ett utbildnings- och nätverkskoncept om ANDTS med särskilt fokus på cannabis.

Målgrupp och syfte

Vuxna som direkt eller indirekt möter barn och unga i sitt dagliga arbete eller ideella engagemang. Vi riktar oss både till offentligt och privat anställda samt till det civila samhället.

Syftet med ANDTS-coach är att öka kompetensen bland vuxna som möter barn och unga. Utbildningen ger verktyg och metoder som kan användas i det förebyggande arbetet inom ordinarie verksamhet. Efter utbildningen ska coacherna känna sig tryggare i att prata om ANDTS. Coacherna ska kunna bemöta barn och unga med kunskap och argument utifrån aktuell forskning samt vid behov kunna hänvisa vidare till relevant stödverksamhet.

Innehåll och genomförande

ANDTS-coach är en metod som innehåller utbildning och nätverkande. För att bli en ANDTS-coach anmäler du dig till en tvådagars utbildning. Utbildningen är kostnadsfri och genomförs på Pulsen. Vi tar emot 20 deltagare per utbildningstillfälle och utbildningen 2 gånger per år.

Efter genomförd utbildning ingår ANDTS-coacherna i ett nätverk med andra utbildade coacher. Nätverket samordnas av kommunens utvecklingsledare för folkhälsa med fokus på ANDTS. Utbildade ANDTS-coacher erbjuds årligen fortbildning, så kallade ”boosters”, för att inhämta ny kunskap och diskutera ANDTS-relaterade utmaningar.

Anmälan till ANDTS-coachutbildning 2023

Utbildningen består av två heldagar och du måste kunna delta båda dagarna (kl. 8.30–17) för att få delta.

Vi värdesätter deltagare från olika verksamheter och yrkeskategorier. Det kan innebära att vi behöver prioritera bland anmälningarna om det är fler som önskar delta än vad det finns platser.

Utbildningen är kostnadsfri. Lunch och fika ingår.

Intresseanmälan till ANDTS-Coach 2023

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: ANDTS-coach

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender