Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Dags - föräldramöten

Dags är kortnamnet för ”Dags att prata oss samman”, ett presentations-material i tre olika versioner, riktat till tonårsföräldrar och avsett att användas på föräldramöten på högstadieskolor.

Den gemensamma röda tråden i budskapet är tonårstiden och föräldrarollen. Föreläsningarna belyser hur man som förälder kan bidra till att ens barn inte börjar röka, använda alkohol eller andra droger i de tidiga tonåren. Programmet har genomförts på skolor i Borås Stad sedan ett par år tillbaka.

En bild på tecknade figurer som illustrerar rökare och ungdomar

Föräldramöten som arena

Grundtonen är positiv, föräldrar är generellt bra på att hantera sina tonåringar. Vi vill bekräfta och främja det goda föräldraskapet. Många behöver veta hur vanligt eller ovanligt drogbruk är i olika åldrar och få idéer om hur man kan agera i den nya rollen som tonårsförälder. Genom diskussion med bänkgrannen får föräldrarna en uppsättning handlingsalternativ i situationer man känner igen sig i.

Innehållet i de olika presentationerna för varje årskurs har tre komponenter:- Beskrivning av tonårsföräldraskapet- Information om förekomst av droger bland tonåringar- Fakta om beroendeutveckling och nya droger som e-cigaretter

Våra informatörer har ett färdigt presentationsmaterial, som hänger samman med ämnet, och meningen är att föräldrarna ska möta detta tre gånger under högstadietiden, i åk 7, 8 och 9.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Dags - föräldramöten

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol