Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Gym i samverkan för en dopningsfri miljö

Gym i Borås har initierat ett samarbete för att främja en dopningsfri miljö och motverka användandet av dopningspreparat bland sina kunder. Fritids- och folkhälsoförvaltningen i Borås Stad samordnar nätverket där även missbruksenheten Cedern, Yxhammarsmottagningen och Polisen ingår. För gymmen är deltagandet i nätverket kostnadsfritt.

Som medlem i nätverket förbinder sig gymmet att:

 • årligen utbilda personal om antidopning
 • delta i minst två av nätverkets fyra årliga nätverksträffar
 • upprätta avtal med kunder och anmoda kunder vid misstanke om användning av dopningspreparat
 • följa kriterierna för 100 % Ren Hårdträning, www.renhardtraning.com Länk till annan webbplats.

Borås Stad stärker arbetet mot dopning - en ny regel kring träning på gym införs

Regeln påverkar medarbetare inom Borås Stad som vill nyttja sitt friskvårdsbidrag. Om en medarbetare inom Borås Stad tränar på ett gym i Borås behöver det gymmet vara anslutet till nätverket Borås gym i samverkan för en dopningsfri miljö, eller annat likvärdigt nätverk, för att friskvårdsbidraget på 2 000 kronor ska utbetalas. Anledningen till regeländringen är att Borås Stad vill stärka arbetet för dopningsfria miljöer och har därför beslutat att inte samarbeta med och subventionera gym som inte aktivt tar avstånd från dopning.

Om medarbetaren tränar på ett gym som ligger utanför Borås ska gymmet kunna uppvisa att det finns ett aktivt arbete för en dopningsfri miljö, för att friskvårdsbidrag ska utbetalas. Flera av våra kranskommuner har liknande nätverk och det finns även nationella alternativ för att främja en dopningsfri träningsmiljö.

Godkända gym och träningsanläggningar i Borås 2021

 • Acrius
 • Actic
 • Arena Fitness
 • Bewellness
 • Björcks Motionsstudio
 • Borgstena Allhall
 • Borås hälsostudio
 • Citypraktiken
 • Crossfit Ibex
 • Dalsjöfors Hälsocenter AB
 • Fitnessbutiken/The cave
 • Frigym AB
 • Frisk i Praktiken
 • Friskis och Svettis (samtliga anläggningar)
 • Fridstadgymmet
 • Gyllings bowling och gym Viskafors
 • Gym 1 Rångedala
 • Gym Gånghester
 • Gymmix Träningscenter
 • IS Sportcenter
 • Karl-Alfred gym i Borås ideell förening
 • Nordic Wellness (samtliga anläggningar)
 • Sandareds Träningscenter
 • Svenssons Hälsocenter

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Gym i samverkan för en dopningsfri miljö

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol