Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Kritiska datum

Kritiska datum är en benämning på utvalda tillfällen under året, då det antingen bedrivs större evenemang i centrala Borås eller då det är datum/perioder som av tradition föranleder att många personer vistas i offentliga miljöer. På den här sidan kan du som förälder eller annan viktig vuxen ta del av information och stöd kring hur du kan bidra till att förebygga att barn och unga inte kommer i kontakt med alkohol och andra droger.

Skolavslutning i coronatider

Även om det är allt färre tonåringar som dricker alkohol är det en hel del tonåringar som tänker att fest och alkohol hör skolavslutningen till. Om din tonåring dricker ökar risken för att råka illa ut. Till exempel kan din tonåring bli hetsad till att dricka mer, prova andra droger samt utsättas/utsätta andra för våld. Fester och berusning ökar även risken för att bli smittad med covid-19. I år är det därför extra viktigt att du som vuxen pratar ihop dig med din tonåring och andra vuxna. Som förälder finns det en hel del du kan göra för att din tonåring inte ska råka illa ut.

Tips till dig som är förälder eller annan viktig vuxen

Prata om det

Fråga din ungdom hur planerna ser ut, om kompisarna kommer träffas, om det kommer drickas alkohol och festas trots att vi är mitt i en pandemi. Hur tänker din ungdom kring det? Var tydlig och berätta att du inte accepterar att din ungdom dricker alkohol och umgås i större folksamlingar. Men visa också att du finns där som stöd oavsett vad som händer.

Bjud inte på alkohol och köp inte ut

De tonåringar som får alkohol av sina föräldrar dricker mer. Du kan inte lära ditt barn att dricka dricker alkohol med måtta. Det enda du lär ditt barn är att dricka. Ha även koll på ditt eget förråd av alkohol i hemmet.

Prata med äldre syskon eller kompisar

Det vanligaste sättet för ungdomar att få tag på alkohol är genom en äldre partner, kompis eller kompis syskon. Prata med dem över 20 år i din ungdoms närhet och hjälp till att säga nej.

Håll koll

Kom överens om en tid som din ungdom ska vara hemma. Bestäm även tider under kvällen då ni hörs på telefon, gärna via ett videosamtal. Hämta din ungdom när kvällens festligheter är över.

Prata med andra föräldrar

Om du kommit överens med andra föräldrar i skolan eller i idrottsföreningen om att det inte är okej med alkohol leder det med stor sannolikhet till att era ungdomar dricker mindre.

Rör dig ute på stan

Att du, tillsammans med andra viktiga vuxna, vistas ute på kvällen minskar risken för att era tonåringar råkar illa ut. Det är viktigt för din tonåring att veta att det finns vuxna till hands om något skulle inträffa. På boras.se/Vuxenvandring får du information om hur du kan delta i vuxenvandring under skolavslutningsveckan.

Inspiration, stöd och hjälp

iq.se/tonarsparloren Länk till annan webbplats. kan du få fler tips på hur du kan prata med din ungdom om alkohol och andra droger.

Ta gärna kontakt med skolans elevhälsoteam eller fältgruppen i Borås Stad om du har frågor eller känner oro för din ungdom.

Elevhälsoteamet: ring Borås Stads växel, 033-35 70 00 och be att få bli kopplad till kuratorn på din ungdoms skola.

Fältgruppen: ring 070-519 81 64 eller mejla faltgruppen@boras.se. Sociala medier: facebook.com/faltgruppeniboras eller @faltgruppenboras på Instagram.

Polisen: Eftersom ungdomar under 20 år inte har laglig rätt att köpa alkohol på Systembolaget har polisen rätt att beslagta eller hälla ut alkohol. Om polisen inte är på plats vid akut händelse, ring 112. Vid misstanke om brott eller om du har frågor, ring 114 14.

___________________________________________________________________________________________________________________

Inspark/"nollning"

Insparksperioden pågår de första veckorna under gymnasiestarten. Gymnasieskolorna anordnar aktiviteter under skoltid i syfte att få förstaårselever att trivas och lära känna varandra.

Efter skoltid ägnar sig vissa elever i högre årskurser åt att anordna ”nollning” för de nya eleverna - aktiviteter som är frivilliga och ligger utanför skolans ansvar. Av tradition, handlar aktiviteterna ofta om att hetsa förstaårselever till att göra något kränkande mot någon eller själv tvingas göra något som inte känns bra. Det kan till exempel handla om att bli hetsad till att dricka stora mängder alkohol.

Polisen, Borås Stads Fältgrupp och Stadsdelsvärdar vistas ute bland ungdomarna under nollningsaktiviteterna. Men, vi behöver fler viktiga vuxna som skapar en trygg miljö för våra ungdomar. På den här sidan hittar du information och tips på hur du som förälder kan se till att din ungdom inte råkar illa ut.

Filmen

Hör representanter från Polisen, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Fältgruppen och utvecklingsledare för folkhälsa i Borås Stad berätta om hur du som förälder eller annan viktig vuxen kan se till att våra ungdomar får en trygg och minnesvärd gymnasiestart.


Diskutera gärna med en annan vuxen:

  • Hur gör du för att få din ungdom att prata om alkohol?
  • Hur kan man göra sin ungdom delaktig i samtal om fasta tider och andra regler?
  • Hur kan man förklara för sin ungdom varför man känner oro och behov av att ha regler som t.ex. att höras under kvällen eller ha fasta tider?
  • Hur kan man ta hjälp av andra föräldrar för att sätta gränser?
  • Vad har du för tips till din ungdom för att stå emot grupptryck?
  • Hur pratar vi med våra ungdomar om vad som händer på nätet, till exempel om riskerna med att köpa alkohol av personer som langar via sociala medier?

 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kritiska datum

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol