Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Sverige mot narkotika

Den nationella konferensen "Sverige mot narkotika" kommer att hållas i Borås den 27-28 maj 2020.

ECAD-Sverige anordnar årligen konferensen Sverige mot Narkotika.

Konferensen är en manifestation mot narkotika och en träffpunkt för alla som är engagerade i narkotikafrågan. Kommunanställda inom drog- och brottsförebyggande arbete, vård och behandling, anställda inom rättsväsendet, representanter från frivilligrörelserna och den breda allmänheten är välkommna att delta.

(ECAD står för European Cities against Drugs.)

En motkraft till de krafter i samhället

Sverige Mot Narkotika syftar till att utgöra en motkraft till de krafter i samhället som verkar för en mer liberal användning och hantering av narkotika och andra droger.
Budskapet är att Sverige har en restriktiv inställning till användning och hantering av narkotika.

Sverige Mot Narkotika ska utgöra:
- en manifestation av de svenska alkohol-, narkotika- och övriga drogförebyggande samt folkhälsofrämjande insatserna
- en mötesplats för ett brett urval av aktörer inom det svenska drogförebyggande och folkhälsofrämjande arbetet
- ha en tydlig koppling till FN:s narkotikakonventioner, FN:s Barnkonvention och svensk ANDT-strategi samt stödja den gemensamma mobiliseringen mot narkotika.som verkar för en mer liberal användning och hantering av narkotika och andra droger.

Budskapet är att Sverige har en restriktiv inställning till användning och hantering av narkotika.

Senast ändrad: 2019-11-12 08.16

Ändrad av:

Dela sidan: Sverige mot narkotika

g q n C