Meny

Meny

Äldresäkerhet

Personskador utgör ett av de största hälsoproblemen bland äldre människor i Sverige. Äldres säkerhet är därför en prioriterad fråga för samhället. Folkhälsoenheten arbetar i samverkan med andra i Borås stad för att informera om och förebygga olycksrisker. Vi distribuerar material till ideella organisationer och mötesplatser inom äldreomsorgen.

Broddar till äldre

Säsongen 2017-2018 kommer alla som fyller 65 år 2017 att få ett erbjudande om att hämta ett gratis par broddar på Träffpunkt Simonsland. Brevet beräknas komma ut runt 1 december 2017.

Här kan du läsa mera om broddutdelning 2017länk till annan webbplats

Bors Stad har delat ut broddar under tre säsonger, den första säsongen fick alla som fyllt 65 år erbjudande om att hämta ett par. Då hämtade nära 16 000 boråsare halkskydd.

Fakta

  • I Sverige sker ungefär 3000 dödsolyckor per år. Två tredjedelar av dessa drabbar äldre.
  • Fallolyckor i hemmet är den i särklass vanligaste olyckstypen.
  • Olyckor och skador bland äldre orsakar ett stort lidande för de drabbade och deras anhöriga.
  • Fallolyckorna beräknas kosta 14 miljarder kronor årligen.
  • Kostnaden för de äldres fallolyckor för Borås Stad är 65 miljoner kronor årligen.

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Folkhälsomyndigheten

Mer information

Senast ändrad: 2018-05-23 16.30

Ändrad av:

Dela sidan: Äldresäkerhet

g q n C