Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Äldresäkerhet

Personskador utgör ett av de största hälsoproblemen bland äldre människor i Sverige. Äldres säkerhet är därför en prioriterad fråga för samhället. Folkhälsoenheten arbetar i samverkan med andra i Borås stad för att informera om och förebygga olycksrisker. Vi distribuerar material till ideella organisationer och mötesplatser inom äldreomsorgen.

Broddar till äldre

Borås Stad har delat ut broddar under tre säsonger, den första säsongen fick alla som fyllt 65 år erbjudande om att hämta ett par. Då hämtade nära 16 000 boråsare halkskydd. Broddar delas inte längre ut.

Fakta

  • I Sverige sker ungefär 3000 dödsolyckor per år. Två tredjedelar av dessa drabbar äldre.
  • Fallolyckor i hemmet är den i särklass vanligaste olyckstypen.
  • Olyckor och skador bland äldre orsakar ett stort lidande för de drabbade och deras anhöriga.
  • Fallolyckorna beräknas kosta 14 miljarder kronor årligen.
  • Kostnaden för de äldres fallolyckor för Borås Stad är 65 miljoner kronor årligen.

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Folkhälsomyndigheten.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Äldresäkerhet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender