Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Säker och trygg förskola

Sedan 2007 är de flesta av förskolorna certifierade som Säkra och Trygga. Syftet med certifieringsarbetet är att minska olyckor och lära av inträffade olycksfall så att de kan undvikas i framtiden och på så sätt göra barnomsorgen till en tryggare plats för barnen. En förskolas certifiering gäller i 4 år, varefter förskolan omcertifieras regelbundet vart fjärde år.

I en Säker och Trygg förskolemiljö:

  • är det skadeförebyggande arbetet en del i den dagliga verksamheten.
  • är handlingsplaner och rutiner utarbetade och förankrade så att risksituationer och olyckor undanröjs.
  • finns handlingsplaner och rutiner för säkerhetsarbetet som visar på förskolans egenkontroll, ansvar och befogenheter.
  • görs barnskyddsronder en gång om året.
  • delges personal, nyanställda, timvikarier och praktikanter/elever/studerande förskolans rutiner, handlingsplaner och riktlinjer.

Om din förskola ska ansöka om certifiering för första gången gäller:

Nedanstående dokument ska skickas in:

Om din förskola ska ansöka om återcertifiering gäller:

Nedanstående dokument ska skickas in:

Dokumenten skickas till kristina.nyberg.smahel@boras.se

Ansökningsperiod för certifiering/återcertifiering är mellan januari-mars månad.
Inlämning av skaderapporteringWord ska även ske under januari-mars månad årligen.

Senast ändrad: 2020-01-07 15.00

Ändrad av:

Dela sidan: Säker och trygg förskola

g q n C