Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Suicidprevention

Psykisk hälsa gör det möjligt för oss att må bra och uppnå vår potential. Att främja psykisk hälsa och förebygga självmordshandlingar är en viktig del av stadens suicidpreventiva arbete.

Stöd och information om suicid

Samarbete i kommunen

Fritids- och folkhälsoförvaltningen samordnar en suicidpreventiv arbetsgrupp. Gruppen har fokus på samverkan, öka kunskapen om suicidprevention, genomförande och uppföljning av aktiveter i handlingsplanen samt utveckling av det suicidpreventiva arbetet.

Flera av stadens förvaltningar och verksamheter arbetar med psykisk ohälsa samt suicidprevention. Det finns rutiner, riktlinjer eller handlingsplaner för hur personalen ska agera i mötet med en självmordsnära person. Det finns i Borås Stad flera styrdokument som ligger till grund för arbetet i stadens verksamheter och har bäring på denna handlingsplan, såsom ANDTS-programmet och Program för föräldraskapsstöd.

Aktiviteter

Insatser och aktiviteter riktas generellt till hela befolkningen, selektivt till riskgrupper och till individer. Insatserna kompletterar varandra och alla är nödvändiga för att ett suicidpreventivt arbete ska kunna ge effekt. Exempel på pågående suicidpreventiv arbete i kommunen:

Ökad kunskap om psykisk ohälsa och suicidprevention

Regelbundet erbjuds kompetensutveckling till personal och andra nyckelpersoner. Det ska finnas kunskap inom verksamheterna för att identifiera risk, reagera, samt våga fråga om suicidtankar.

Vi erbjuder regelbundna före­läsningar och aktiviteter för att sprida kunskap till både medarbetare och kommunens invånare.

Utbildningsinsatser MHFA (Första hjälpen mot psykisk ohälsa)

Regelbundet utbildas instruktörer i MHFA och de anordnar regelbundet grundkurser för målgrupperna äldre, vuxna och unga.

Förebyggande arbete

Genom befolkningsinriktade insatser stärka det suicidpreventiva arbetet och främja en god psykisk hälsa hos invånare.

Informationskampanjer

 • Vi uppmärksammar varje år Internationella Suicidpreventionsdagen den 10 september med olika aktiviteter i staden.
 • Vi är en del av Psykiatrins vecka i staden och vi lyfter frågan om suicid dessa dagar.
 • Vi har tagit fram två broschyrer ”Det finns hjälp att få – när du inte mår så bra” som innehåller kontaktuppgifter vad man kan vända sig om man mår inte så bra för både vuxna och unga.

Lokal handlingsplan suicidprevention

Borås Stad har tagit fram en lokal handlingsplan om suicidprevention. Pdf, 2.9 MB.

Utgångspunkt och stödmaterial för att utveckla en lokal handlingsplan om suicidprevention var den Regionala handlingsplanen för suicidprevention – det goda livet i Västra Götalandsregionen. Borås Stad har följt dess fokusområden och rekommendationer för att minska suicidantalet i kommunen.

Målet med den lokala handlingsplanen är att minska antalet suicid. Planen ska tydliggöra det kommunala ansvaret för det suicidpreventiva arbetet i Borås stad. Den ska skapa förutsättningar för ett strukturerat och kontinuerligt självmordsförebyggande arbete. Syftet är också att öka medvetenheten om riskgrupper och bakgrundsfaktorer till suicid, för att personer som kan befinna sig i riskgrupp ska kunna uppmärksammas.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Suicidprevention

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Ordförandeklubba

  Kulturnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kulturhuset, Röda rummet

 • Ordförandeklubba

  Sociala omsorgsnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Bryggaregatan 15