Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Mänskliga rättigheter

Sverige som land har skrivit på internationella människorättskonventioner och vi som stad behöver göra allt vi kan för att se till så dessa efterlevs. Genom att analysera våra verksamheter utifrån ett rättighetsperspektiv kan nödvändiga prioriteringar göras för att minska skillnaderna mellan olika grupper och uppnå likvärdiga villkor för alla oavsett kön, ålder, religion, språk, etnicitet, läggning och funktionsnedsättning. Vi ska se mänskliga rättigheter som ett klister som binder samman olika frågor inom staden och som ger oss en utgångspunkt i allt vårt arbete. Varje dag arbetar vi med mänskliga rättigheter - det är vårt kärnuppdrag!

Deklarationen om de mänskliga rättigheterna fastslår att rättigheterna är universella och odelbara, vilket innebär att de ska gälla alla, alltid.

Mycket av den kommunala verksamheten utgår från de mänskliga rättigheterna. Det gäller bland annat uppdrag om integration, folkhälsa, tillgänglighet och barns rättigheter, men också inom mer sektorsanknutna uppdrag som till exempel samhällsplanering, kulturmiljö, landsbygdsutveckling och krisberedskap.

Borås Stad ska vara ett föredöme när det gäller skyddet av de mänskliga rättigheterna och motverka diskriminering och rasism. Alla som kommer i kontakt med kommunen ska bemötas på ett respektfullt sätt och ingen människa ska bli missgynnad.

Stärkt medborgarinflytande

I december 2019 fick den politiska beredningsgruppen för medborgarinflytande utökat mandat att bevaka och stödja det kommunala arbetet med bland annat mänskliga rättigheter. Beredningsgruppen ligger direkt under Kommunfullmäktige och alla partier finns representerade.

Kommunfullmäkttiges beredningsgruppöppnas i nytt fönster

Läs mer om mänskliga rättigheter

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Mänskliga rättigheter

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol