Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Mänskliga rättigheter

Det svenska samhället bygger på en inneboende respekt för de mänskliga rättigheterna, där alla människors lika värde och rättigheter står i centrum. Detta framkommer i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna men också i svensk grundlag och andra internationella konventioner som Sverige har anslutit sig till. Deklarationen om de mänskliga rättigheterna fastslår att rättigheterna är universella och odelbara, vilket innebär att de ska gälla alla, alltid.

I Sverige har regeringen det största ansvaret för att rättigheterna efterlevs, men kommuner och regioner har också ansvar. Mycket av den kommunala verksamheten utgår från de mänskliga rättigheterna. Det gäller bland annat uppdrag om integration, folkhälsa, tillgänglighet och barns rättigheter, men också inom mer sektorsanknutna uppdrag som till exempel samhällsplanering, kulturmiljö, landsbygdsutveckling och krisberedskap.

Borås Stad ska vara ett föredöme när det gäller skyddet av de mänskliga rättigheterna och motverka diskriminering och rasism. Alla som kommer i kontakt med kommunen ska bemötas på ett respektfullt sätt och ingen människa ska bli missgynnad.

Prenumerera på Borås Stads nyhetsbrev om mänskliga rättigheter på kommunal nivå.

Rättighetsbaserat arbetssätt

I Borås Stad arbetar vi rättighetsbaserat där våra invånares bästa sätts i första rummet. Ett rättighetsbaserat arbetssätt innebär att se personer vi möter i vårt arbete som rättighetsbärare, inte som passiva mottagare som är beroende av oss. Genom arbeta rättighetsbaserat skapas förändring där människors egenmakt stärks istället för att göra människor till föremål för åtgärder.

Exempel på rättighetsbaserat arbetssätt i Borås Stad:

  • Stadens synpunktshantering
  • Medborgardialoger
  • Borås Stads deltagande i Pride
  • Brukarundersökningar
  • Funkisfestival
  • Ortsråd
  • Normkritiskt arbetssätt

Läs mer om mänskliga rättigheter

Senast ändrad: 2020-05-05 16.48

Ändrad av:

Dela sidan: Mänskliga rättigheter

g q n C