Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Mänskliga rättigheter

Sverige som land har skrivit på internationella människorättskonventioner och vi som stad behöver göra allt vi kan för att se till så dessa efterlevs. Genom att analysera våra verksamheter utifrån ett rättighetsperspektiv kan nödvändiga prioriteringar göras för att minska skillnaderna mellan olika grupper och uppnå likvärdiga villkor för alla oavsett kön, ålder, religion, språk, etnicitet, läggning och funktionsnedsättning.

Deklarationen om de mänskliga rättigheterna fastslår att rättigheterna är universella och odelbara, vilket innebär att de ska gälla alla, alltid.

Mycket av den kommunala verksamheten utgår från de mänskliga rättigheterna. Det gäller bland annat uppdrag om integration, folkhälsa, tillgänglighet och barns rättigheter, men också inom mer sektorsanknutna uppdrag som till exempel samhällsplanering, kulturmiljö, landsbygdsutveckling och krisberedskap.

Borås Stad ska vara ett föredöme när det gäller skyddet av de mänskliga rättigheterna och motverka diskriminering och rasism. Alla som kommer i kontakt med kommunen ska bemötas på ett respektfullt sätt och ingen människa ska bli missgynnad.

Stärkt medborgarinflytande

I december 2019 fick den politiska beredningsgruppen för medborgarinflytande utökat mandat att bevaka och stödja det kommunala arbetet med bland annat mänskliga rättigheter. Beredningsgruppen ligger direkt under Kommunfullmäktige och alla partier finns representerade.

Kommunfullmäkttiges beredningsgrupp Öppnas i nytt fönster.

Läs mer om mänskliga rättigheter

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Mänskliga rättigheter

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol