Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Mänskliga rättigheter

Det svenska samhället bygger på en inneboende respekt för de mänskliga rättigheterna, där alla människors lika värde och rättigheter står i centrum. Detta framkommer i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna men också i svensk grundlag och andra internationella konventioner som Sverige har anslutit sig till. Deklarationen om de mänskliga rättigheterna fastslår att rättigheterna är universella och odelbara, vilket innebär att de ska gälla alla, alltid.

Mycket av den kommunala verksamheten utgår från de mänskliga rättigheterna. Det gäller bland annat uppdrag om integration, folkhälsa, tillgänglighet och barns rättigheter, men också inom mer sektorsanknutna uppdrag som till exempel samhällsplanering, kulturmiljö, landsbygdsutveckling och krisberedskap.

Borås Stad ska vara ett föredöme när det gäller skyddet av de mänskliga rättigheterna och motverka diskriminering och rasism. Alla som kommer i kontakt med kommunen ska bemötas på ett respektfullt sätt och ingen människa ska bli missgynnad.

Stärkt medborgarinflytande

I december 2019 fick den politiska beredningsgruppen för medborgarinflytande utökat mandat att bevaka och stödja det kommunala arbetet med bland annat mänskliga rättigheter. Beredningsgruppen ligger direkt under Kommunfullmäktige och alla partier finns representerade.

Kommunfullmäkttiges beredningsgruppöppnas i nytt fönster

Läs mer om mänskliga rättigheter

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Mänskliga rättigheter

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol