Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Förvaltningsövergripande MR-nätverk

Sedan 2019 finns det ett förvaltningsövergripande Mänskliga rättighetsnätverk. Nätverkets uppdrag är att vara kommunens samlade kompetenscentrum för arbetet med mänskliga rättigheter och att utveckla och stärka stadens arbete med mänskliga rättigheter. Nätverket ska utgöra stöd för bolagens och förvaltningarnas arbete med mänskliga rättigheter och vara pådrivande i kommungemensamma aktiviteter, bidra med analyser till och av nämnder och styrelsers verksamhet och arbete.

Deltagare och kontaktuppgifter

 • Emma Lingefelt, MR-strateg, Stadsledningskansliet. emma.lingefelt@boras.se
 • Kristina Nyberg Smahel, utvecklingsledare välfärdsbokslutet, Fritids- och folkhälsoförvaltningen. kristina.Nyberg.Smahel@boras.se
 • Melia Hadzisalihovic, processledare Socialt hållbart Borås, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Melia.Hadzisalihovic@boras.se
 • Maria Hallman, äldreombud, Stadsledningskansliet, Maria.Hallman@boras.se
 • Linnea Nilsson, hälsostrateg, Stadsledningskansliet, Linnea.Nilsson@boras.se
 • Herawati Nowak, funktionhinderkonsulent, Sociala omsorgsförvaltningen, Herawati.iskandar.nowak@boras.se
 • Lena Mellblad, tillgänglighetskonsulent, Lokalförsörjningsförvaltningen, Lena.Mellbrad@boras.se
 • Stina Ogbonnaya, integrationshandläggare, Arbetslivsförvaltningen, stina.ogbonnaya@boras.se
 • Stina Graad, ungdomssamordnare, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, stina.graad@boras.se
 • Malin Yderhag, ungdomsstrateg, Stadsledningskansliet, malin.Yderhag@boras.se
 • Carola Samuelsson, projektledare Innovationsplattformen, Stadsledningskansliet, carola.samuelsson@boras.se
 • Clara Fridén, kvalitetskoordinator, Arbetslivsförvaltningen, clara.friden@boras.se
 • Katarina Sparre, Kommunikationsstrateg, Kulturförvaltningen, katarina.sparre@boras.se

Parallellt med nätverket finns också en arbetsgrupp som arbetar tillsammans i projektet Från vad till hur - ett arbete om att säkerställa mänskliga rättigheter och motverka diskriminering. Deltagande förvaltningar i arbetsgruppen är:

 • Stadsledningskansliet
 • Fritids- och folkhälsoförvaltningen
 • Arbetslivsförvaltningen
 • Lokalförsörjningsförvaltningen
 • Kulturförvaltningen
 • Tekniska förvaltningen

Utöver det förvaltningsgripnade MR-nätverket finns också Borås Stads representerat ett antal regionala och nationella nätverk kopplat till mänskliga rättigheter.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Förvaltningsövergripande MR-nätverk

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås

 • Samhällsbyggnadsnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Samhällsbyggnadsnämndens sessionssal plan 7,...

 • Ordförandeklubba

  Tekniska nämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kungsgatan 57, Tekniska nämndens Sessionssal

 • Kommunstyrelsen sammanträder

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset