Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Förvaltningsövergripande MR-nätverk

Sedan 2019 finns det ett förvaltningsövergripande Mänskliga rättighetsnätverk. Nätverkets uppdrag är att vara kommunens samlade kompetenscentrum för arbetet med mänskliga rättigheter och att utveckla och stärka stadens arbete med mänskliga rättigheter. Nätverket ska utgöra stöd för bolagens och förvaltningarnas arbete med mänskliga rättigheter och vara pådrivande i kommungemensamma aktiviteter, bidra med analyser till och av nämnder och styrelsers verksamhet och arbete.

Deltagare och kontaktuppgifter

 • Emma Lingefelt, MR-strateg, Stadsledningskansliet. emma.lingefelt@boras.se
 • Kristina Nyberg Smahel, utvecklingsledare välfärdsbokslutet, Fritids- och folkhälsoförvaltningen. kristina.Nyberg.Smahel@boras.se
 • Melia Hadzisalihovic, processledare Socialt hållbart Borås, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Melia.Hadzisalihovic@boras.se
 • Maria Hallman, äldreombud, Stadsledningskansliet, Maria.Hallman@boras.se
 • Linnea Nilsson, hälsostrateg, Stadsledningskansliet, Linnea.Nilsson@boras.se
 • Herawati Nowak, funktionhinderkonsulent, Sociala omsorgsförvaltningen, Herawati.iskandar.nowak@boras.se
 • Lena Mellblad, tillgänglighetskonsulent, Lokalförsörjningsförvaltningen, Lena.Mellbrad@boras.se
 • Samuel Fridh, integrationshandläggare, Arbetslivsförvaltningen, samuel.fridh@boras.se
 • Stina Graad, ungdomssamordnare, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, stina.graad@boras.se
 • Malin Yderhag, ungdomsstrateg, Stadsledningskansliet, malin.Yderhag@boras.se
 • Carola Samuelsson, projektledare Innovationsplattformen, Stadsledningskansliet, carola.samuelsson@boras.se
 • Clara Fridén, kvalitetskoordinator, Arbetslivsförvaltningen, clara.friden@boras.se
 • Katarina Sparre, Kommunikationsstrateg, Kulturförvaltningen, katarina.sparre@boras.se
 • Emma Andersson, Inköpsutvecklingare, Koncerninköp, emma.d.andersson@boras.se
 • Natalia Pérez Nyberg, Utredare, Grundskoleförvaltningen, natalia.perez.nyberg@boras.se
 • Agneta Gustafsson, Anhörigkonsulent, Vård- och äldreförvaltningen, agneta.gustafsson@boras.se
 • Joakim Andersen, Personligt ombud, Arbetslivsförvaltningen, joakim.andersen@boras.se

Utöver det förvaltningsgripnade MR-nätverket finns också Borås Stads representerat ett antal regionala och nationella nätverk kopplat till mänskliga rättigheter.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Förvaltningsövergripande MR-nätverk

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender