Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Jämställdhet

Jämställhet är en del av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheter, ett av de 17 globala målen i Agenda 2030 och också ett eget politikområde i Sverige. Jämställdhet innebär lika villkor mellan könen att delta i och forma samhället och sina egna liv. Under det övergripande målet har riksdagen beslutat om sex långsiktiga delmål:

 • jämn fördelning av makt och inflytande
 • ekonomisk jämställdhet
 • jämställd utbildning
 • jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
 • jämställd hälsa
 • mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Borås Stad ska arbeta för att främja jämställdhet både som Borås största arbetsgivare men också som kommun då våra verksamheter har stor betydelse för våra invånares levnadsvillkor. Du som bor i Borås ska kunna förvänta dig att dina rättigheter tillgodoses oavsett om du är kvinna, man eller icke-binär. Stadens invånare ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna intressen och förhoppningar och inte styras och begränsas av stereotypa föreställningar om kön.

Jämställdhetsintegrering

jämställdhetsintegrering är Svergies och Borås huvudsakliga strategi för att förverkliga de jämställdhetspolitiska målen. Strategin innebär att jämställdhetsfrågorna ska finnas med i det ordinarie arbetet inom offentlig verksamhet istället för som ett spår vid sidan om.

Samtliga nämnder i Borås ska i sin budget beskriva hur de ska arbeta för jämställdhet under kommande år. Detta följs sedan upp ett antal gånger under årets och sammanställs i Borås Stads årsredovisning.

Så arbetar vi med jämställdhet

Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i allt arbete som utförs av Borås Stad. Förutom att arbeta utifrån det jämställdhetspolitiska målet och delmålen har Borås Stad undertecknat den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Utöver det har Borås Stad också anslutit sig till Jämställt Västra Götaland som är en länsövergripande strategi för jämställdhetsintegrering i Västra Götalands län.

Under 5 år bedrev Borås Stad ett framgångsrikt våldspreventivt arbete i projektet En kommun fri från våld. Projektet avslutades 2019 men våldspreventiva arbetet runtom i staden fortsätter, nu under namnet Borås fritt från våld.

Borås Fritt från våld

Ungefär var tredje kvinna i Sverige har under sin livstid utsatts för fysiskt eller psykiskt våld. Våld mot kvinnor och flickor är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna, utgör en global hälsofara och det yttersta tecknet på att vårt samhälle inte är jämställt. Är du eller någon du känner utsatt kan ni vända er till Borås Stads relationsvåldsenhet.

Arbetet mot Våld i nära relationer Öppnas i nytt fönster.

Läs mer om jämställdhet

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Jämställdhet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Gruppbild med representanter från Vracar

  Tillgänglighet i fokus under studiebesök från Serbien

  Publicerad

  Under vecka 39 har representanter från Vračar varit på studiebesök i Borås. Borås Stad och den serbiska kommundelen Vračar har ett så kallat kommunalt partnersk...
 • En krislåda

  Mat i fokus under Krisberedskapsveckan 2022

  Publicerad

  Den 26 september - 2 oktober är det den nationella Krisberedskapsveckan. Det är en kampanj som vill få Sveriges invånare att fundera över hur de löser sitt beho...
 • Svante Stomberg på Sandwalls plats framför en filmkamera

  Stadsdirektören svarar på viral trend på TikTok

  Publicerad

  Sedan knappt en vecka tillbaka trendar hashtaggen #vadhänderiborås på den sociala mediekanalen TikTok. Bilden av Borås som sprids är en mörk och dystopisk plats...
 • Enhetschefer och kockar som tagit pris i White Guide Junior. 

  Borås Stad topp 3 i White Guide Junior

  Publicerad

  Av 10 nominerade kommuner hamnade Borås Stad på tredje plats i kategorin Årets hållbara skolmatskommun. Det stod klart igår den 20 september när White Guide Jun...
 • Chatboten HjälpSam

  Säg hej till vår nya digitala medarbetare!

  Publicerad

  Idag gör vår nya digitala medarbetare sin första dag på Borås Stad och boras.se. Hen kommer finnas tillgänglig för att besvara besökarnas frågor dygnet runt.
Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Överförmyndarnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5, plan 5