Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Jämställdhet

Jämställhet är en del av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheter, ett av de 17 globala målen i Agenda 2030 och också ett eget politikområde i Sverige. Jämställdhet innebär lika villkor mellan könen att delta i och forma samhället och sina egna liv. Under det övergripande målet har riksdagen beslutat om sex långsiktiga delmål:

  • jämn fördelning av makt och inflytande
  • ekonomisk jämställdhet
  • jämställd utbildning
  • jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
  • jämställd hälsa
  • mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Borås Stad ska arbeta för att främja jämställdhet både som Borås största arbetsgivare men också som kommun då våra verksamheter har stor betydelse för våra invånares levnadsvillkor. Du som bor i Borås ska kunna förvänta dig att dina rättigheter tillgodoses oavsett om du är kvinna, man eller icke-binär. Stadens invånare ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna intressen och förhoppningar och inte styras och begränsas av stereotypa föreställningar om kön.

Så arbetar vi med jämställdhet

Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i allt arbete som utförs av Borås Stad. Förutom att arbeta utifrån det jämställdhetspolitiska målet och delmålen har Borås Stad undertecknat den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Utöver det har Borås Stad också anslutit sig till Jämställt Västra Götaland som är en länsövergripande strategi för jämställdhetsintegrering i Västra Götalands län.

Under 5 år bedrev Borås Stad ett framgångsrikt våldspreventivt arbete i projektet En kommun fri från våld. Projektet avslutades 2019 men våldspreventiva arbetet runtom i staden fortsätter, nu under namnet Borås fritt från våld. Läs mer om arbetet häröppnas i nytt fönster.

Ca var tredje kvinna i Sverige har under sin livstid utsatts för fysiskt eller psykiskt våld. Våld mot kvinnor och flickor är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna, utgör en global hälsofara och det yttersta tecknet på att vårt samhälle inte är jämställt. Är du eller någon du känner utsatt kan ni vända er till Borås Stads relationsvåldsenhet. Mer information om våld i nära relationer hittar du här. öppnas i nytt fönster

Läs mer om jämställdhet

Senast ändrad: 2020-10-23 15.43

Ändrad av:

Dela sidan: Jämställdhet

g q n C