Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Jämställdhet

Jämställhet är en del av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheter och också ett eget politikområde i Sverige. Jämställdhet innebär lika villkor mellan könen att delta i och forma samhället och sina egna liv. Borås Stad ska arbeta för att främja jämställdhet både som Borås största arbetsgivare men också som kommun då våra verksamheter har stor betydelse för våra invånares levnadsvillkor. Jämställdhetsperspektivet ska därför finnas med i allt arbete som utförs av Borås Stad.

Läs mer om jämställdhet

Senast ändrad: 2020-05-05 16.22

Ändrad av:

Dela sidan: Jämställdhet

g q n C