Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Rättighetsbaserat arbetssätt

Borås Stads verksamheter ska arbeta rättighetsbaserat, ett förhållningssätt som innebär att FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna omsätts i praktisk handling. FN:s utvecklingsorgan har enats om vad rättighetsbaserat arbetssätt innebär har därtill tagit fram nedanstående sex principer som ska underlätta arbetet för att främja de mänskliga rättigheterna:

  • Icke-diskriminering och jämlikhet
  • Deltagande och inkludering
  • Transparens och ansvar

Alla anställda i Borås Stad ska arbeta efter dessa och principerna ska finnas med i allt vi gör. Genom att arbeta utifrån dessa säkerställs att kommunens invånare i större grad får sina rättigheter tillgodosedda, oavsett individuella förutsättningar. Idag är introduktion i rättighetsbaserat arbetssätt med som en del i stadens arbetsmiljöutbildning som är obligatorisk för nya chefer. Alla anställda har också tillgång till information och övningar kopplat till rättighetsbaserat arbetssätt via Borås Stads intranät.

Västra Götalandsregionen har tagit fram ett antal filmer för att lättare kunna förmedla vad arbetet medrättighetsbaserat arbetssätt innebär. Filmerna hittar ni här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rättighetsbärare och skyldighetsbärare

Ett rättighetsbaserat arbetssätt innebär att se personer vi möter i vårt arbete som rättighetsbärare, inte som passiva mottagare som är beroende av oss. Alla berörda parter ska ges möjlighet att vara delaktiga i planering, genomföring och uppföljning som rör dem. Två centrala begrepp i arbetet är rättighetsbärare och skyldighetsbärare. En rättighetsbärare är den som har rätt att få sina rättigheter tillgodosedda medan skyldighetsbäraren är den som ansvarar för att rättighetsbärarens rättigheter tillgodoses. Genom arbeta rättighetsbaserat skapas förändring där människors egenmakt stärks istället för att göra människor till föremål för åtgärder.

Rättighetsbaserat mötesteknik

Projektet En kommun fri från våld syftade till att arbeta fram ett systematiskt och metodiskt våldspreventivt arbete i Borås. Ett av materialen som projektet arbetade fram är Rättighetsbaserad mötesteknik- ett metodmaterial om hur du kan skapa möten fria från våld. Rättighetsbaserad mötesteknik skapar förutsättningar för att tillgodose de mänskliga rättigheterna, närvaron av mänskliga rättigheter innebär frånvaron av våld.

Rättighetsbaserad mötesteknik Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Rättighetsbaserat arbetssätt

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol