Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Rättighetsbaserat arbetssätt

I Borås Stads budget står det att alla verksamheter ska arbeta rättighetsbaserat. Rättighetsbaserat arbetssätt ett förhållningssätt som innebär att FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna omsätts i praktisk handling. FN:s utvecklingsorgan har enats om vad rättighetsbaserat arbetssätt innebär har därtill tagit fram nedanstående sex principer som ska underlätta arbetet för att främja de mänskliga rättigheterna:

 • Icke-diskriminering och jämlikhet
 • Deltagande och inkludering
 • Transparens och ansvar

Alla anställda i Borås Stad ska arbeta efter dessa och principerna ska finnas med i allt vi gör. Genom att arbeta utifrån dessa säkerställs att kommunens invånare i större grad får sina rättigheter tillgodosedda, oavsett individuella förutsättningar. Idag är introduktion i rättighetsbaserat arbetssätt med som en del i stadens arbetsmiljöutbildning som är obligatorisk för nya chefer. Alla anställda har också tillgång till information och övningar kopplat till rättighetsbaserat arbetssätt via Borås Stads intranät.

Rättighetsbärare och skyldighetsbärare

Ett rättighetsbaserat arbetssätt innebär att se personer vi möter i vårt arbete som rättighetsbärare, inte som passiva mottagare som är beroende av oss. Alla berörda parter ska ges möjlighet att vara delaktiga i planering, genomförande och uppföljning som rör dem. Två centrala begrepp i arbetet är rättighetsbärare och skyldighetsbärare. En rättighetsbärare är den som har rätt att få sina rättigheter tillgodosedda medan skyldighetsbäraren är den som ansvarar för att rättighetsbärarens rättigheter tillgodoses. Genom arbeta rättighetsbaserat skapas förändring där människors egenmakt stärks istället för att göra människor till föremål för åtgärder.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Rättighetsbaserat arbetssätt

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Gruppbild med representanter från Vracar

  Tillgänglighet i fokus under studiebesök från Serbien

  Publicerad

  Under vecka 39 har representanter från Vračar varit på studiebesök i Borås. Borås Stad och den serbiska kommundelen Vračar har ett så kallat kommunalt partnersk...
 • En krislåda

  Mat i fokus under Krisberedskapsveckan 2022

  Publicerad

  Den 26 september - 2 oktober är det den nationella Krisberedskapsveckan. Det är en kampanj som vill få Sveriges invånare att fundera över hur de löser sitt beho...
 • Svante Stomberg på Sandwalls plats framför en filmkamera

  Stadsdirektören svarar på viral trend på TikTok

  Publicerad

  Sedan knappt en vecka tillbaka trendar hashtaggen #vadhänderiborås på den sociala mediekanalen TikTok. Bilden av Borås som sprids är en mörk och dystopisk plats...
 • Enhetschefer och kockar som tagit pris i White Guide Junior. 

  Borås Stad topp 3 i White Guide Junior

  Publicerad

  Av 10 nominerade kommuner hamnade Borås Stad på tredje plats i kategorin Årets hållbara skolmatskommun. Det stod klart igår den 20 september när White Guide Jun...
 • Chatboten HjälpSam

  Säg hej till vår nya digitala medarbetare!

  Publicerad

  Idag gör vår nya digitala medarbetare sin första dag på Borås Stad och boras.se. Hen kommer finnas tillgänglig för att besvara besökarnas frågor dygnet runt.
Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Överförmyndarnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5, plan 5