Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Rättighetsbaserat arbetssätt

I Borås Stads budget står det att alla verksamheter ska arbeta rättighetsbaserat. Rättighetsbaserat arbetssätt ett förhållningssätt som innebär att FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna omsätts i praktisk handling. FN:s utvecklingsorgan har enats om vad rättighetsbaserat arbetssätt innebär har därtill tagit fram nedanstående sex principer som ska underlätta arbetet för att främja de mänskliga rättigheterna:

  • Icke-diskriminering och jämlikhet
  • Deltagande och inkludering
  • Transparens och ansvar

Alla anställda i Borås Stad ska arbeta efter dessa och principerna ska finnas med i allt vi gör. Genom att arbeta utifrån dessa säkerställs att kommunens invånare i större grad får sina rättigheter tillgodosedda, oavsett individuella förutsättningar. Idag är introduktion i rättighetsbaserat arbetssätt med som en del i stadens arbetsmiljöutbildning som är obligatorisk för nya chefer. Alla anställda har också tillgång till information och övningar kopplat till rättighetsbaserat arbetssätt via Borås Stads intranät.

Rättighetsbärare och skyldighetsbärare

Ett rättighetsbaserat arbetssätt innebär att se personer vi möter i vårt arbete som rättighetsbärare, inte som passiva mottagare som är beroende av oss. Alla berörda parter ska ges möjlighet att vara delaktiga i planering, genomförande och uppföljning som rör dem. Två centrala begrepp i arbetet är rättighetsbärare och skyldighetsbärare. En rättighetsbärare är den som har rätt att få sina rättigheter tillgodosedda medan skyldighetsbäraren är den som ansvarar för att rättighetsbärarens rättigheter tillgodoses. Genom arbeta rättighetsbaserat skapas förändring där människors egenmakt stärks istället för att göra människor till föremål för åtgärder.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Rättighetsbaserat arbetssätt

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender