Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Sociala investeringar

Borås Stads kommunfullmäktige beslöt 2013 att införa sociala investeringar och avsätta 20 miljoner kronor - i syfte att motverka långsiktiga ekonomiska och mänskligt negativa händelseförlopp - främst för målgruppen barn och unga.

Sociala investeringar kan beskrivas som ett ekonomiskt angreppssätt för att bryta strukturella mönster (till exempel ungdomskriminalitet) - och därigenom bryta negativa livsmönster och negativa spiraler - som kan komma att medföra mänskligt lidande och stora samhällskostnader.

Illustratioin från handboken

Illustration: Jacqueline Forzelius

Fem projekt

Fem projekt beviljades 17 miljoner kronor från kommunstyrelsen (inklusive upphandlande utvärderingar)

 1. Modersmålsstöd innan SFI
  Projektet beviljades 1,3 miljoner och pågick 2014-2016. Projektet är implementerat. Slutrapport finns från Sweco.

 2. Hela Väster
  – för minskat normbrytande beteenden i skola åk F-6.
  Projektet beviljades 3,7 miljoner och pågick 2015-2017. Slutrapport finns från Högskolan Borås och slutrapport fråb Payoff väntas under slutet av 2018.

 3. Produktionsskolan
   arbetsmarknadsåtgärder i form av utvecklingsanställning och metodutveckling i arbetet med unga vuxna långt från arbetsmarknaden.
  Projektet beviljades 4,1 miljoner och pågick 2015-2017. Slutrapport finns från Payoff och VOK. Projektet implementeras under 2018.

 4. Schysst kompis!
  Projektet beviljades 275 000 kronor och pågår under 2015-2018.

 5. En kommun fri från våld.
  Projektet beviljades 5,7 miljoner och pågår 2015-2019.

De tre sista miljonerna beviljades till Kraftsamling Sjöbo.

Projektorganisation

Organisationen kring projekten såg ut på följande sätt: en politisk Beredningsgrupp (6 politiker varav två kommunalråd) och en tjänstemanna driven samordningsgrupp (ledd av stadsdirektören). Beslut om vilka projekt som fick medel togs av kommunstyrelsen. Delrapportering från projekten skedde via respektive nämnd till projektsamordnare, Carola Samuelsson och sedan vidare till Beredningsgruppen.

Externa utvärderare:

 • Företaget Payoff har haft i uppdrag att göra socioekonomiska beräkningar. Projektgrupperna har träffat Payoff gemensamt för att lära sig hur man gör webbaserade beräkningar.
 • Företaget Sweco AB fick uppdrag att utvärdera och vara ett stöd i implementeringen av det första projektet – Modersmålsstöd innan SFI.
 • Forskare från FOU Sjuhärad Välfärd har följt projekt Hela Väster eftersom projektet föregicks av ett annat projekt (Hela skolan 2015) som FOU Sjuhärad utvärderade.
 • Företaget VOK fick i juni 2016 uppdraget att följa de tre övriga projekten samt att göra en samlad utvärdering av samtliga projekt under 2019.

Slutrapporter

Dessa rapporter är ej tillgänglighetsanpassade. Behöver du texten i annat format kontakta oss.

Som ett resultat av denna satsning beslöt kommunstyrelsen i september 2017 att bevilja de sista tre miljonerna till projekt Kraftsamling Sjöbo. Det är ett treårigt projekt som stöds av åtta nämnder. Projektet stöds av Innovationsplattform Borås och Högskolans Science Park. De har också fått tre miljoner kronor från innovationsmyndigheten Vinnova för att etablera ett innovationslabb (medborgarlabb) som ska drivas utifrån ett genus- och normkritiskt perspektiv.

Handbok

Som ett ytterligare resultat har en handbok tagits fram under 2018. Boken heter "Att göra & lära samtidigt - sociala investeringar innebär arbete både med att förändra och utveckla". Boken är skriven av Margareta Lundberg Rodin från FOU Sjuhärad Välfärd på Högskolan i Borås. Projektsamordnare Carola Samuelsson och Payoff Claes Malmquist skriver varsitt avsnitt.

Att göra & lära samtidigt – sociala investeringar innebär arbete både med att förändra och utveckla Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Boken går att ladda ner som pdf eller beställa hos carola.samuelsson@boras.se, den kostar 100 kr plus porto.

Smart ekonomi

Sociala investeringar föregicks av ett SKL-projekt, Smart ekonomi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I projektet skrevs ett antal rapporter som belyser genus, ekonomi och samhälleffekter.

 1. Vad vinner vi på att investera i skolan och godkända betyg i 9:an Pdf, 580.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Borås Stad)
 2. Vad vinner vi på att investera i utanförskapet till arbetslivet? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Borås Stad)
 3. Smart ekonomi. Att räkna på jämställdhetsvinster - en sammanfattning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (SKL med exempel från Borås Stad)
 4. Pojkars betyg och priset för utanförskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (SKL som bygger på rapport 1 ovan)
Handboken

Handboken Att göra & lära samtidigt.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Sociala investeringar

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Arbetslivsförvaltningens entré.

  Arbetslivsnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

 • Ordförandeklubba

  Kulturnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kulturhuset, Röda rummet