Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Handlingsplan 2019-2021

Arbetet med den sociala hållbarheten kommer att genomföras med en stor bredd av insatser. En del av dem kommer att rikta sig mot specifika geografiska områden eller grupper av människor och andra mot hela Borås.

En utgångspunkt i arbetet med Socialt hållbart Borås är att det ska ske över organisatoriska gränser och och mellan många olika professioner. Det görs redan många goda insatser på många håll, men det är tydligt att det behövs en starkare samverkan, både inom Borås Stads egen organisation och tillsammans med andra aktörer där Västra Götalandsregionen är central.

Politiskt beslutade åtgärder

 • Låta en grundskola arbeta utifrån konceptet arenaskola, (”en skola mitt i byn”).
 • Formulera mål för det förebyggande arbetet med barn och unga i Borås Stad.
 • Utveckla samverkan mellan Borås Stad och Västra Götalandsregionen avseende arbetet med barn och unga.
 • Stärka det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 16-20 år.
 • Starta ett vägledningscentrum för ungdomar som inte fullföljt sina studier – ”en väg in”.

Åtgärder som förvaltningarna ansvarar för

 • Förtydliga och förbättra samverkansstrukturerna.
 • Se till att insatser för barn och unga 1–18 år hänger ihop.
 • Fortsatt utveckling av det familjecentrerade arbetssättet.
 • Familjecentralernas arbetsformer ses över.
 • Stärka kunskapen om skillnader i livs- och uppväxtvillkor i Borås Stad genom fördjupade analyser.
 • Se över Borås Stads befintliga arbetsformer avseende lokal närvårdssamverkan.
 • Främja närvaron och förhindra frånvaro i grund-, gymnasie-, grundsär- och gymnasiesärskolan.

Hela handlingsplanenPDF kan ni ta del av här.

Senast ändrad: 2019-11-11 14.21

Ändrad av:

Dela sidan: Handlingsplan 2019-2021

g q n C