Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ständiga förbättringar

Vi ska möta boråsarnas önskan om hög kvalitet på service, ökad valfrihet, inflytande och delaktighet. Samtidigt ökar konkurrensen om arbetskraften. Ett systematiskt förbättringsarbete är därför centralt för verksamhetsutvecklingen. Arbetet med ständiga förbättringar kommer att avgöra vår förmåga att möta ökande krav från brukare, kunder och medborgare.

För ständiga förbättringar och ett framgångsrikt kvalitetsarbete ska våra ledstjärnor vara professionalism, engagemang och lärande.

Förbättringsarbetet är inget projekt. Det ska vara ständigt pågående och har inget slut. Vi ska utveckla vår förmåga att ständigt förbättra vår verksamhet, och därför blir vi aldrig klara. Förbättringsarbetet handlar om sätt att arbeta och sätt att tänka; att lära av misstag och framgångar, både egna och andras, och att arbeta långsiktigt och hållbart. Vi utvecklar ledare och medarbetare, och fokuserar på dem vi är till för.

Ständiga förbättringar

För oss innebär ständiga förbättringar att:

  • arbeta systematiskt och kontinuerligt med förbättringar i vardagen
  • arbeta med synpunktshantering för att omedelbart kunna rätta till och förbättra
  • hushålla med resurser så att de används så effektivt som möjligt.
  • fokusera på det som ger värde till medborgare, brukare och kunder
  • ständigt utvärdera för att standardisera eller förkasta arbetssätt, det vill säga skapa en lärande organisation
  • ha ett förbättringsarbete som drivs av medarbetarna
  • sträva efter effektiva flöden i processerna
  • undersöka vad kunderna och brukarna anser om verksamhetens kvalitet
  • systematiskt jämföra över tid och med andra, och lära av de bästa
  • kommunicera resultat till invånare och medarbetare.

Visionen om framtidens Borås bekriver vår önskade framtid. Den är till för alla som bor, verkar och möts i Borås.

Visionen om framtidens Borås Öppnas i nytt fönster.

Våra principer beskriver hur vi ska tänka när vi arbetar, utvecklar våra arbetssätt, löser problem, organiserar uppgifter med mera.

Våra arbetssätt är hur vi gör saker — praxis, metodik, verktyg, med mera. För ständiga förbättringar måste varje medarbetare ha med sig två synsätt i det dagliga arbetet. Det första är övertygelsen om att allt alltid kan bli bättre genom att vi ständigt förändrar vårt arbetssätt i små, små steg. Om vi inte kan se hur något kan bli bättre är det vårt seende som behöver tränas. Det andra är att ingen kan stå utanför förbättringsarbetet. Alla har minst två jobb — dels att utföra, dels att utveckla sitt arbete.

Resultatet förbättras genom att vi ständigt utvecklar våra arbetssätt. Vi vet att rätt arbetssätt ger rätt resultat — därför ligger vårt fokus på arbetssätten. Resultaten är en konsekvens av hur vi arbetar. Vi vet att resultatet är hållbart när det finns en tydlig linje hela vägen från vår vision och våra mål via våra värderingar, principer och arbetssätt till mötet med en enskild brukare, kund eller medborgare.

Kvalitet är att göra rätt saker på rätt sätt, och ytterst att med tilldelade resurser nå avsett resultat - och till nytta för dem vi är till för!

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ständiga förbättringar

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender