Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Samverkan inom tillgänglighetsområdet

Borås Stad samverkar med funktionshinderföreningar för att förbättra tillgängligheten. Genom funktionshinderråd har föreningar möjligheten att påverka kommunens arbete redan i planeringsstadiet. På rådet diskuterar vi frågor om funktionshinder, utbyter information och svarar på remisser från kommunen i olika frågor.

Tre funktionshinderråd:

Tillgänglighetsombud

Det finns cirka 24 tillgänglighetsombud i Borås Stad. Tillgänglighetsombud består av representanter från olika förvaltningar och bolag. Tillgänglighetsombuden träffas regelbundet. och diskuterar frågor om tillgänglighet i staden och utbyter erfarenheter och information med varandra.

Möte

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Samverkan inom tillgänglighetsområdet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol