Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Samverkan inom tillgänglighetsområdet

Borås Stad samverkar med funktionshinderföreningar för att förbättra tillgängligheten. Genom funktionshinderråd har föreningar möjligheten att påverka kommunens arbete redan i planeringsstadiet. På rådet diskuterar vi frågor om funktionshinder, utbyter information och svarar på remisser från kommunen i olika frågor.

Tre funktionshinderråd:

Tillgänglighetsombud

Det finns cirka 20 tillgänglighetsombud i Borås Stad. Tillgänglighetsombud består av representanter från olika förvaltningar och bolag. Tillgänglighetsombud träffar regelbundet. På Tillgänglighetsombudträffen diskuterar vi frågor om tillgänglighets i staden och utbyter erfarenheter och information med varandra.

Möte

Senast ändrad: 2019-12-02 10.44

Ändrad av:

Dela sidan: Samverkan inom tillgänglighetsområdet

g q n C