Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Samverkan inom tillgänglighetsområdet

Borås Stad samverkar med funktionshinderföreningar för att förbättra tillgängligheten. Genom funktionshinderråd har föreningar möjligheten att påverka kommunens arbete redan i planeringsstadiet. På rådet diskuterar vi frågor om funktionshinder, utbyter information och svarar på remisser från kommunen i olika frågor.

Tre funktionshinderråd:

Tillgänglighetsombud

Det finns cirka 24 tillgänglighetsombud i Borås Stad. Tillgänglighetsombuden är representanter från olika förvaltningar och bolag. Tillgänglighetsombuden träffas regelbundet och diskuterar frågor om tillgänglighet i staden och utbyter erfarenheter och information med varandra.

Möte

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Samverkan inom tillgänglighetsområdet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol