Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Samverkan inom tillgänglighetsområdet

Borås Stad samverkar med funktionshinderföreningar för att förbättra tillgängligheten. Genom funktionshinderråd har föreningar möjligheten att påverka kommunens arbete redan i planeringsstadiet. På rådet diskuterar vi frågor om funktionshinder, utbyter information och svarar på remisser från kommunen i olika frågor.

Tre funktionshinderråd:

Tillgänglighetsombud

Det finns cirka 20 tillgänglighetsombud i Borås Stad. Tillgänglighetsombud består av representanter från olika förvaltningar och bolag. Tillgänglighetsombud träffar regelbundet. På Tillgänglighetsombudträffen diskuterar vi frågor om tillgänglighets i staden och utbyter erfarenheter och information med varandra.

Möte

Senast ändrad: 2019-12-02 10.44

Ändrad av:

Dela sidan: Samverkan inom tillgänglighetsområdet

g q n C