Meny

Meny

Samverkan med funktionshinderföreningar

Borås Stad samverkar med funktionshinderföreningar för att förbättra tillgängligheten. Genom funktionshinderråd har föreningar möjligheten att påverka kommunens arbete redan i planeringsstadiet. På rådet diskuterar vi frågor om funktionshinder, utbyter information och svarar på remisser från kommunen i olika frågor.

Tre funktionshinderråd:

Möte

Senast ändrad: 2019-02-19 13.23

Ändrad av:

Dela sidan: Samverkan med funktionshinderföreningar

g q n C