Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Ungdomspolitik

I visionen Borås 2025 lyfts  arbete med barn och unga fram som en av de viktigaste strategiska frågorna för kommunen.

”Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna.”

En av ungdomspolitikens största utmaningar är att arbetet bedrivs av många aktörer och att ungdomsfrågor ibland saknar mottagare. Detta leder till att ungdomsfrågor ofta hamnar mellan stolarna. Sedan 2008 har Borås arbetat målmedvetet och långsiktigt för att skapa bra förutsättningar för unga.

I syfte att ge en sammlad bild över kommunens viljeinriktning och ambition kring den lokala ungdomspolitiken har man tagit fram ett ungdomspolitiskt program med plan.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ungdomspolitik

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol