Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Unga kommunutvecklare

Unga kommunutvecklare är ett feriearbete som dessutom syftar till öka ungas inflytande. Vi vill ta tillvara ungas engagemang och innovationskraft genom att låta unga arbeta med olika utvecklingsfrågor. Uppdragen och arbetsuppgifterna varierar från år till år och har den här gången handlat om bland annat om stadens utveckling, hälsofrågor och kommunen som arbetsgivare.

2019 års uppdrag:

 • Unga kommunutvecklare Mentor
 • Första gången på simskola
 • Tobakshjältarna - information om nya tobakslagen
 • Gässlösa - En stadsdel växer fram
 • Gässlösaområdets möjligheter som aktivitets- och friluftsområde
 • Attrahera unga till vård- och omsorgsyrket
 • Kampanj - Unga för unga
 • Utmana våldsbejakande normer
 • Podcast för unga
 • Kraftsamling Sjöbo
 • Tillgänglighet för unga med funktionsnedsättning

De unga kommunutvecklarnas rapporter:

För utskick av rapport skicka e-post med adress och önskat antal till malin.yderhag@boras.se.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Unga kommunutvecklare

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol