Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tidigare motioner

Här hittar du tidigare motioner som har gått vidare till beslut. Alla synpunkter sammanställs och läggs till i ärendet som en bilaga för Kommunstyrelsens representanter att ta del av.

De tidigare motionerna är:

Motionen om ökad fysisk aktivitet bland unga har Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fått i uppdrag att utreda möjligheterna för.

Motionen om att Menssäkra Borås resulterade i att flertalet verksamheter i staden är testpiloter. Den insatsen kommer sedan utvärderas och ligga till grund för framtida beslut.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tidigare motioner

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender