Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Befolkningsprognos

Prognos över antal invånare i Borås.

Folkmängd i 10-årsgrupper 2018-12-31 samt prognos för 2023-12-31

A‌ntal personer per åldersgrupp år 2018 och prognos för år 2023

Ålder

2018

2023

0-9

13 747

14 243

10-19

12 884

14 680

20-29

15 893

15 016

30-39

14 540

16 750

40-49

13 704

14 246

50-59

13 999

14 577

60-69

11 488

11 858

70-79

9 959

10 332

80-89

4 846

5 445

90-99

1 093

1 107

100-w

25

30

Summa

112 178

118 282

Källa: SCB samt Stadsledningskansliet

Senast ändrad: 2020-01-03 13.23

Ändrad av:

Dela sidan: Befolkningsprognos

g q n C