Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp
Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Totalförsvarsövning 2020

Under hela 2020 genomförs den första totalförsvarsövningen på 30 år i Sverige – TFÖ 2020. Borås Stad är med och övar med resten av Sverige för att bidra till att stärka Sveriges motståndskraft.

Även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det alltfler komplexa hot mot vår säkerhet och självständighet. Fred och frihet är värden som vi måste skydda och stärka varje dag. 2015 beslutade regeringen att Sverige ska återuppta planeringen av totalförsvaret. Totalförsvarsövning 2020 är en del av arbetet med att stärka vårt totalförsvar. Försvarsmakten och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) leder och samordnar övningen där bland annat landets länsstyrelser, regioner och kommuner liksom frivilliga försvarsorganisationer och delar av näringslivet deltar. Över 400 aktörer övar olika delar av totalförsvaret under 2020.

Filmen här nedanför sammanfattar vad TFÖ 2020 är.

Övar för att stärka motståndskraften

I TFÖ 2020 övar man i en fiktiv situation där regeringen har beslutat om höjd beredskap, där totalförsvaret mobiliserats och där Sverige utsätts för väpnat angrepp. Deltagarna kommer bland annat att öva och testa beslutskedjor på alla nivåer och hur samhällsaktörer ska samverka med varandra, för att samhällskritiska funktioner ska kunna fortsätta att fungera och Sverige stå emot ett väpnat angrepp. Det är också en övning i hur samhället ska prioritera resurser och fördela viktiga förnödenheter.

Borås Stad deltar i TFÖ 2020 för att stärka vårt samhälle och öka förmågan att klara av de uppgifter som vår kommun har i höjd beredskap. Vi värnar om Sveriges befolkning och om invånarna i vår kommun och vill vara så bra förberedda som möjligt om Sverige skulle gå in i höjd beredskap.

Läs mer om vad totalförsvar är här.

Här finns en beskrivning av vad olika ord och begrepp kopplat till totalförsvar betyder.

Senast ändrad: 2020-02-13 13.08

Ändrad av:

Dela sidan: Totalförsvarsövning 2020

g q n C