Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Totalförsvaret består av militärt och civilt försvar

Totalförsvaret omfattar det civila och militära försvaret tillsammans och gäller all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig.

Sveriges totalförsvar ska skydda och försvara landet, människors liv och hälsa, samhällets funktioner likaväl som de grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Ett väl fungerande och välkänt totalförsvar ska avhålla andra från att vilja angripa eller utöva påtryckningar mot Sverige.

Den civila delen av totalförsvaret syftar till att det svenska samhället ska fungera under höjd beredskap och eventuellt krig. Främst handlar det om att:

  • värna civilbefolkningen,
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg och
  • bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Kommuners roll i höjd beredskap eller krig

Under höjd beredskap har kommunerna samma ansvar som i vanliga fall. Kommunernas roll att se till att samhällsviktiga verksamheter, som exempelvis vård, skola och omsorg fungerar. I krig ska samhället fungera så likt vardagen som möjligt.

Privatpersoners roll i höjd beredskap eller krig

I Sverige gäller totalförsvarsplikt. Det innebär att alla som bor här och är mellan 16 och 70 år kan kallas in för att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig. Alla har en skyldighet att bidra och alla behövs.

Det finns tre typer av totalförsvarsplikt: värnplikt i Försvarsmakten, civilplikt inom verksamheter som regeringen beslutar om och allmän tjänsteplikt som innebär att man tjänstgör inom verksamheter som måste fungera även vid krigsfara och krig. Det betyder att du fortsätter på ditt vanliga jobb, arbetar inom en frivilligorganisation eller får i uppgift av Arbetsförmedlingen att utföra arbete som är särskilt viktigt för totalförsvaret.

Totalförsvarspliktiga kan bli krigsplacerade. Är du krigsplacerad har du fått en krigsplaceringsorder eller annat besked av din arbetsgivare om detta.

Den här filmen förklarar vad totalförsvaret innebär.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-01-27 16.20

Ändrad av:

Dela sidan: Totalförsvaret består av militärt och civilt försvar

g q n C