Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Dumpa trädgårdstippen!

Trädgårdstippar är vanligt förekommande i villaförorter där boende har trädgårdar. De flesta trädgårdsägare brukar under sommarhalvåret klippa sin gräsmatta, plocka ogräs och trimma sina träd och buskar. Då blir det trädgårdsrester, rester som lätt kan hamna där det inte hör hemma.

När flera trädgårdsägare lägger sitt trädgårdsavfall på samma ställe, oftast i en närliggande gräs- eller skogsyta, blir det till slut en stor hög som påverkar omgivningen negativt. Förutom trädgårdsavfall samlas ofta annat avfall som inte hör hemma i naturen, som till exempel invasiva växter, glas, plast- och keramikkrukor. Trädgårdstippen utgör också ofta en yngelkammare för sniglar som i sin tur kan leta sig tillbaks till trädgårdarna och äta upp det som odlas där.

Att slänga trädgårdsavfall på kommunens eller någon annans mark är inte tillåtet. Trädgårdsavfall ska omhändertas på rätt sätt, och det finns flera skäl till det.

Invasiva växter ett vanligt problem i trädgårdstippen

Trädgårdstipparna utgör ofta också startplats för invasiva växtarter att sprida sig från. I trädgårdarna finns många olika växter som importerats från andra länder där det råder andra förutsättningar. I svensk natur kan dessa växter öka i antal då det inte finns samma naturliga konkurrens som i ursprungsområdet. I Sverige, precis som i många andra länder, har ett stort antal nya växter etablerat sig så till den grad att de konkurrerar ut inhemsk flora, dessa kallas då för invasiva växter. Invasiva växter som dominerar på stora ytor under korta perioder innebär ofta problem för pollinatörer, till exempel vildbin, att hitta föda över en hel sommar.

Om invasiva arter på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad kan du göra med ditt trädgårdsavfall?

Du kan till att börja med se över möjligheterna att hantera trädgårdsavfallet inom den egna trädgården. Skaffa en kompost att lägga grenar, gräs och löv i, och är avfallet för otympligt, prova att klippa ned det i mindre bitar och placera ut det runt trädgården. Små högar med grenar och löv kan gynna artmångfalden, insekter gillar förmultnande trädgrenar och har du riktig tur så kanske igelkottar trivs och övernattar i någon hög.

Notera att eldning av trädgårdsavfall inte är tillåtet enligt Avfallsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Vissa kommuner i Sverige kan ha gjort undantag i sina lokala avfallsföreskrifter och tillåter eldning av trädgårdsavfall, detta gäller dock inte i Borås.

Har du inte möjlighet att ta hand om trädgårdsavfallet inom den egna trädgården så finns alternativet att lämna det till en återvinningscentral, där kan du lämna det utan kostnad. Trädgårdsavfall som tas om hand i en återvinningscentral bearbetas och kan antingen bli kompostjord eller schaktmassor till vägbyggnation. Tänk dock på att separera eventuella invasiva växter från ditt trädgårdsavfall. Mindre mängder invasiva växter, väl förslutna i plastpåse, kan från privatpersoner lämnas på anvisade platser på Boda och Lusharpans återvinningscentraler.

Ett annat alternativ är också att beställa hämtning av trädgårdsavfall av Borås Energi och Miljö. Mot en avgift kan du prenumerera på ett kärl avsett för trädgårdsavfall, som till exempel fallfrukt, ogräs, löv, gräsklipp och ris. Du kan också för enskilda tillfällen fylla en säck med trädgårdsavfall och så kommer Borås Energi och Miljö och hämtar säcken efter en avtalad tid. Tänk dock på att du inte får lägga invasiva växter i säcken som Borås Energi och Miljö hämtar.

Sammanfattningsvis, följande alternativ finns för att ta hand om trädgårdsavfallet på rätt sätt:

Tipp med trädgårdsavfall med innehåll av bland annat busk- och trädris. Foto: Matilda Chocron.

Trädgårdstipp i Trandared. Foto: Matilda Chocron.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Dumpa trädgårdstippen!

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender