Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Fimpa rätt!

I Sverige slängs det i storleksordningen en miljard fimpar varje år! Det skulle innebära att det slängs cirka en miljon fimpar i Borås, fimpar som långt ifrån alltid hamnar på rätt ställe, det vill säga i skräpbehållarna.

Gifter och mikroplast

Cigarettfimpar i naturen innebär inte bara förfulande av den miljö vi alla delar, det innebär också utsläpp av skadliga ämnen (till exempel kadmium, tjära och nikotin) i första hand vattenmiljön där det vistas känsliga organismer. Fimparna innehåller också plaster, som tar mycket lång tid att brytas ner, och oftast blir det en nedbrytning till mikroplaster som i sin tur letar sig in i ekosystemen och till slut in oss själva. Ny forskning visar att vi människor i global skala varje vecka får i oss en plastmängd på fem gram, eller motsvarande vikten av ett kreditkort.

Bild på cigarettfimp som ligger på marken
Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2019-06-26 14.50

Ändrad av:

Dela sidan: Fimpa rätt!

g q n C