Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fimpa rätt!

I Sverige slängs det i storleksordningen en miljard fimpar varje år! Det skulle innebära att det slängs cirka en miljon fimpar i Borås, fimpar som långt ifrån alltid hamnar på rätt ställe, det vill säga i skräpbehållarna.

Gifter och mikroplast

Cigarettfimpar i naturen innebär inte bara förfulande av den miljö vi alla delar, det innebär också utsläpp av skadliga ämnen (till exempel kadmium, tjära och nikotin) framför allt i vattenmiljön där det vistas känsliga organismer. Fimparna innehåller också plaster, som tar mycket lång tid att brytas ner, och oftast blir det en nedbrytning till mikroplaster som i sin tur letar sig in i ekosystemen och till slut i oss själva. Ny forskning visar att vi människor i global skala varje vecka får i oss en plastmängd på fem gram, som motsvarar vikten av ett kreditkort.

Bild på cigarettfimp som ligger på marken
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Fimpa rätt!

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...