Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fimpa rätt!

I Sverige slängs det i storleksordningen en miljard fimpar varje år! Det skulle innebära att det slängs cirka en miljon fimpar i Borås, fimpar som långt ifrån alltid hamnar på rätt ställe, det vill säga i skräpbehållarna.

Gifter och mikroplast

Cigarettfimpar i naturen innebär inte bara förfulande av den miljö vi alla delar, det innebär också utsläpp av skadliga ämnen (till exempel kadmium, tjära och nikotin) i första hand vattenmiljön där det vistas känsliga organismer. Fimparna innehåller också plaster, som tar mycket lång tid att brytas ner, och oftast blir det en nedbrytning till mikroplaster som i sin tur letar sig in i ekosystemen och till slut in oss själva. Ny forskning visar att vi människor i global skala varje vecka får i oss en plastmängd på fem gram, eller motsvarande vikten av ett kreditkort.

Bild på cigarettfimp som ligger på marken
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Fimpa rätt!

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Ordförandeklubba

  Kulturnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kulturhuset, Röda rummet

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Arbetslivsförvaltningens entré.

  Arbetslivsnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72